Počítačové systémy ve stomatologii

Zubní náhrada se zhotovuje nejen v laboratoři pomocí nástrojů, ale také prostřednictvím počítačového programu. Žáci druhého ročníku oboru Asistent zubního technika se na výuce praktického předmětu setkávali v plně vybavené učebně, kde se seznamovali s technologií CAD/CAM. Naučili se ovládat extraorální skener, kterým oskenovali pracovní situační model a data přenesli do programu Exocad. V digitálním souboru pomocí klávesnice a myši modelovali zamýšlenou zubní náhradu, která byla v další fázi připravena ke zhotovení v 3D tiskárně.

Žáci si vyzkoušeli zajímavou práci, rozšířili své vědomosti v oblasti stomatologie a zároveň si uvědomili, že získané praktické dovednosti v oboru jsou důležitým předpokladem k ovládání nových technologií.