Pohledy do Francie

Studenti 3. ročníku oboru veřejnosprávní činnost napsali pohledy studentům francouzského lycea ve městě Charolles v Burgunsku. Rády by si s nimi vyměňovali korespondenci a v dubnu se on-line setkali a představili svou zemi a své město.