Pozdrav ze zahraničních stáží

Žáci školy právě pracují v zahraničích na stážích. Stáže trvají dva týdny, aktuálně jsou 3 studenti oboru Veřejnosprávní činnost v Barceloně, 3 studentky oboru Sociální činnost a 2 studentky oboru Praktická sestra v Lipsku. V Barceloně probíhají stáže ve firmách, kde se studenti učí zpracovávat administrativu. V Lipsku studentky pracují v domovech seniorů.

Připojené fotografie jsou z prvních zážitků v Barceloně.