Poznáváme památky UNESCO

Při příležitosti Mezinárodního dne kulturních památek si junior vyslanci z 3. ročníku oboru veřejnosprávní činnost připravili pro své spolužáky z nižších ročníků Kahoot kvíz, v kterém zjistili, co spolužáci o památkách UNESCO v ČR vědí a zda je poznají. Ukázalo se, že někteří studenti mnoho památek i osobně navštívili a na fotkách je bezpečně poznali.