Home » Akce školy » Pracovní povinnost žáků

Pro uchazeče
  • Čtvrtek 10. 12. 2020
  • Úterý 12. 1. 2021
  • Pondělí 8. 2. 2021

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Pracovní povinnost žáků

Usnesením vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 se ukládá žákům po dobu trvání nouzového stavu pracovní povinnost:

  • k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví
  • poskytování péče v zařízeních sociálních služeb

Pracovní povinnost se vztahuje na žáky:

  • posledních ročníků oborů vzdělání na střední zdravotnické škole připravující se na nelékařské zdravotnické povolání podle zákona č. 96/2004 Sb. – obory zdravotnický asistent a asistent zubního technika
  • posledních dvou ročníků středních škol v oborech vzdělání podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 505/2006 Sb. – obor sociální činnost – vztahuje se pouze na 18tileté žáky

Po dobu plnění pracovní povinnosti jsou žáci omluveni z účasti na teoretické a praktické výuce.

Pracovní povinnost -zdravotnické obory

Pracovní povinnost – sociální činnost

Projekty EU

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Sociální partner školy

Katalog škol