Home » Maturita » Praktická maturitní zkouška oboru veřejnosprávní činnost

Pro uchazeče

na naší škole již proběhly. Ale pokud máte zájem, můžete si domluvit návštěvu.

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Praktická maturitní zkouška oboru veřejnosprávní činnost

Ve čtvrtek 28. května 2020 vstupovali studenti oboru veřejnosprávní činnost do školy s velkými obavami. Čekala je totiž pětihodinová odborná maturitní písemná práce z práva a veřejné správy. Jejich úkolem bylo zvládnout jak teoretické znalosti z oblasti ústavního, občanského, rodinného, pracovního, obchodního, trestního, správního a mezinárodního práva, tak jejich aplikaci do praxe a orientaci v právních a správních předpisech. Prokázali znalost odborných pojmů, působnosti orgánů i průběhu řízení.  Řešili konkrétní příklady ze správní praxe či soudní síně.  Součástí práce bylo napsání správního rozhodnutí, kupní smlouvy a návrhu na zvýšení výživného. Poradit si museli též s výpočty z oblasti pracovního práva a správy sociálního zabezpečení.

Práce to vůbec nebyla jednoduchá. Všichni odcházeli úplně vyčerpáni, ale s dobrým pocitem, že to zvládli. A to byla pravda. Všichni studenti veřejné správy v testu uspěli, a to s velmi dobrými výsledky. Do praxe tedy odcházejí dobře připraveni a mohou se směle ucházet o pracovní místo či skládat přijímací zkoušky na VŠ či VOŠ

Projekty EU

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Sociální partner školy

Katalog škol