Home » Předměty » Praktické hodiny pečovatelství

Dny otevřených dveří
  • Středa 12. 12. 2018
  • Čtvrtek 10. 1. 2019
  • Pondělí 28. 1. 2019
  • vždy od 14 do 17 hodin
Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Praktické hodiny pečovatelství

Ve 3. ročníku oboru sociální činnost proběhly dvě praktické hodiny pečovatelství. Žákyně při nich měly za úkol sledovat fyziologické funkce – tělesnou teplotu, krevní tlak, pulz a dech. Nejdříve se studentky seznámily s několika druhy teploměrů a poté si každá změřila tělesnou teplotu. K měření většina použila digitální teploměr. Pak si navzájem měřily pulz (před zátěží a po zátěži – dělaly 20 dřepů). Pulz měřily na vřetenní tepně a dále při použití fonendoskopu. Delší čas byl ponechán nácviku měření krevního tlaku pomocí tonometru a manžety. S digitálním tonometrem bylo měření krevního tlaku pro žákyně snazší a rychlejší.

 

 

 

 

 

 

Projekt

Projekt Vzděláním ke kvalitě je spolufinancován Evropskou unií.

Sociální partner školy