fbpx

Home » Akce školy » Praktické maturitní zkoušky 4.ZA

Pro uchazeče

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?


Přijímací řízení 2022

Byly aktualizovány podmínky přijímacího řízení pro školní rok 2022/23

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Praktické maturitní zkoušky 4.ZA

V týdnu od 25. 4. – 28. 4. 2022 se v Nemocnici Rudolfa a Stefanie v Benešově konaly praktické maturitní zkoušky. Své praktické dovednosti a teoretické znalosti prokazovali žáci na interním oddělení 1. patře a chirurgickém oddělení „A“. K závěrečné zkoušce se chystalo 19 žáků, kteří si předem vylosovali jedno z oddělení.

Praktickým maturitám předcházela intenzivní příprava v maturitním prostředí. Zkouška probíhala v průběhu dopoledne, od 6.00 – 10.00 přímo na oddělení a po krátké přestávce následovala obhajoba praktické části.  Žáci si na oddělení vylosovali skupinu nemocných, u kterých poskytovali základní ošetřovatelskou péči na základě shromáždění všech potřebných informací.

Součástí zkoušky bylo převzetí služby od sester oddělení, práce s dokumentací, poskytování pasivní ošetřovatelské péče na základě lékařských ordinací, aktivní ošetřovatelská péče, spolupráce s ošetřovatelským týmem. Hodnoceným kritériem byla i schopnost profesionální komunikace nejen v týmu, ale i s nemocným. Každý žák na jednoho ze svých nemocných vypracovával ošetřovatelskou dokumentaci.

Maturitních zkoušek se jako host zúčastnila i náměstkyně pro ošetřovatelskou péči paní Mgr. Karina Kápičková, MBA a vrchní sestra ortopedického oddělení Vlasta Zemanová. Všichni studenti prokázali svou připravenost vykonávat sesterskou profesi na vysoké dovednostní i vědomostní úrovni, po všechny dny bylo na obou odděleních příjemné klima.

Velké poděkování patří vedení obou oddělení, vrchním i staničním sestrám, které též pomohly vytvořit vhodné podmínky a všem lékařům, sestrám, ošetřovatelkám i sanitárkám, kteří měli trpělivost a přizpůsobili se pozměněnému chodu oddělení v době praktických maturit.

Děkujeme!

Projekty EU

Naše škola se stala partnerem projektu Středočeského kraje: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje.

Logo IKAP

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Ve škole probíhá Doučování žáků škol – jako realizace národního plánu obnovy.

Škola je partnerem projektu DIGI učitel – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/001235

Sociální partner školy

Katalog škol