Přednáška: Neurochirurgie z pohledu perioperační sestry

Studenti oboru praktická sestra měli možnost vyslechnout přednášku, která byla zaměřena na specifika práce sálové sestry při operačních výkonech mozku, páteře a periferních nervů. Studenti viděli i praktické ukázky modelů, nástrojů a fotodokumentaci získanou přímo na neurochirurgickém sále. Velké poděkování patří Mgr. Ludmile Jurinové, která velmi zajímavou formou vyprávěla své zkušenosti a trpělivě odpovídala na všechny naše dotazy.