Přednáška pana Prof. Johna Scharffenberga, MD, MPH

Dne 15. 6. 2022 na naší škole proběhla přednáška  pana Prof. Johna Scharffenberga, MD, MPH na téma: Jak se dožít vysokého věku ve zdraví a vitalitě. Pan profesor je odborníkem v oblasti prevence a výživy s doktorátem z Harvardovy univerzity a je emeritním profesorem Univerzity Loma Linda v Kalifornii.  Pan profesor s obrovským elánem a optimismem vyprávěl o výživě, pitném režimu, nutnosti pohybu, zdravém životním stylu a trpělivě odpovídal na dotazy posluchačů. Řada jeho názorů nás přiměla k zamyšlení nad naším vlastním chováním. Velmi děkujeme za poutavou přednášku, která byla jistě přínosem pro studenty i vyučující. Poděkování také patří celému realizačnímu týmu.