Prezentace SOP žáků 3. ZT

Žáci 3. ZT absolvovali od 27. 5. do 21.6. 2024 souvislou odbornou praxi. V průběhu praxe si žáci ověřili své znalosti, získali nové zkušenosti a seznámili se s chodem zubní laboratoře. Měli možnost vyzkoušet si práci s novými materiály a zhotovování protetických náhrad pomocí počítačové technologie. Souvislá odborná praxe je pro žáky přínosná v mnoha ohledech.

Dne 25. 6. žáci. 3. ročníku představili své prezentace z proběhlých praxí mladším ročníkům oboru AZT, vedení školy a učitelům. Na své prezentace byli všichni dobře připraveni a své následníky pozitivně motivovali.

Nemalé poděkování patří i všem technikům v zubních laboratořích, ve kterých naši žáci svou souvislou praxi absolvovali.