Dny otevřených dveří

sobota 25. 11. 2023 od 9:00, 10:00 a 11:00 hodin

středa 17. 1. 2024 od 14:00, 15:00, 16:00 a 17:00 hodin

středa 7. 2. 2024 od 14:00, 15:00, 16:00 a 17:00 hodin

 • Prohlédnete si školu, učebny i okolí.
 • Můžete si promluvit se studenty, s učiteli i s vedením školy a zeptat se na výuku nebo běžný chod školy.
 • Dozvíte se, jak probíhá přijímací řízení. Budete si moci zkusit vyřešit zadání z minulých let.
 • Každý obor se vám představí – studenti a učitelé vám názorně vysvětlí, co se budete učit v odborných předmětech.
  • Asistent zubního technika Můžete si prohlédnout školní laboratoř a také v ní tvořit. Vyzkoušíte si některé úlohy zkoušky manuální zručnosti.
  • Praktická sestra Můžete si prohlédnout odborné učebny pro výuku ošetřovatelství, které jsou vybavené mnoha pomůckami. Některé z nich si budete moci vyzkoušet.
  • Sociální činnost Můžete si prohlédnout učebny školy a vyzkoušet si některé prvky práce s lidmi s postižením.
  • Veřejnosprávní činnost Můžete si prohlédnout odborné učebny školy a vyzkoušet si psaní všemi deseti nebo zajímavosti z výuky práva

Pokud máte další dotazy, můžete školu kontaktovat mailem, telefonicky, nebo kontaktním formulářem.