Home » Pro uchazeče » Otázky a odpovědi

Pro uchazeče
 • 12. 12. 2019
 • od 14 do 17 hodin

 • 14. 1. 2020
 • od 14 do 17 hodin

  Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

  Zřizovatel školy

  Logo školy

  Škola udržitelného rozvoje

  Certifikat

  Otázky a odpovědi

  Jak dlouho trvá studium na škole?

  • Studium všech oborů trvá 4 roky

  Jak je studium ukončeno?

  • Studium je ukončeno maturitní zkouškou. Podrobnosti i průběhu maturitní zkoušky najdete v záložce Maturita.

  Jaké jsou možnosti ubytování?

  • Studenti ze vzdálenějších míst se mohou ubytovat na Domově mládeže. V současné době naši studenti bydlí na dvou Domovech mládeže:
   • Domov mládeže Integrované střední školy technické (další informace zde). Tento internát se nachází přímo v areálu školy.
   • Domov mládeže SOU stavebního Benešov (další informace zde). Tento internát se nachází v Benešově, v ulici Jana Nohy 1302.

  Jaké jsou možnosti stravování?

  • V areálu školy je školní jídelna (provozuje firma TERAD školní jídelna s.r.o.)
  • Na oběd obvykle bývá výběr ze 4 jídel, aktuální jídelní lístek najdete zde.  Jídelna je přístupná i veřejnosti.
  • Studenti ubytovaní na Domově mládeže mají v jídelně zajištěny snídaně a večeře.
  • K jídelně patří i bufet, kde si studenti mohou vybrat ze široké nabídky baget, čerstvého ovoce, sladkostí, slazených i neslazených nápojů.

  Kolik je ve škole žáků?

  • Ve školním roce 2018/2019 je ve škole 261 žáků.
  • Žáci jsou ve 13 třídách, průměrný počet žáků ve třídě je 20.
  • Třídy, které mají více než 20 žáků jsou rozdělovány na výuku jazyků a některých odborných předmětů nebo informatiky.

  Jak probíhá praktické vyučování?

  • Studenti všech oborů povinně absolvují odbornou praxi.
  • Obor Sociální činnost:
   • ve druhém a ve třetím ročníku 2 týdny praxe
   • ve čtvrtém ročníku probíhá praxe 1 den v týdnu po celý školní rok
   • praxe probíhá v zařízení, které si student domlouvá samostatně
  • Obor Veřejnosprávní činnost
   • ve druhém a ve třetím ročníku 3 týdny praxe
   • ve čtvrtém ročníku 2 týdny praxe
   • praxe probíhá v zařízení, instituci či na úřadě, který si student domlouvá samostatně
  • Obor Asistent zubního technika
   • 2. ročník – 10 hodin týdně ve školních laboratořích
   • 3. ročník – 15 hodin týdně ve školních laboratořích + povinná odborná praxe v zubních laboratořích (mimo školu) po dobu čtyř týdnů (obvykle v červnu)
   • 4. ročník – 16 hodin týdně ve školních laboratořích
  • Obor Praktická sestra
   • Během prvního a druhého ročníku se student připravuje ve školních odborných učebnách
   • Během třetího a čtvrtého ročníku probíhá praxe v nemocnici pod dohledem odborných učitelek
   • 3. ročník – 2 dny v týdnu , na ni navazuje souvislá praxe v nemocnici trvající 4 týdny (obvykle v červnu)
   • 4. ročník – 2 dny v týdnu

  Projekty

  Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

  Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

  Sociální partner školy

  Katalog škol