fbpx

Home » Pro uchazeče » Přijímací řízení 2021 – 2. kolo

Pro uchazeče

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Přijímací řízení 2021

Dny otevřených dveří

proběhly online, pokud máte ještě zájem o další informace o škole, můžete psát na školní e-mail: sosbn@sosbn.cz nebo zavolat na číslo: 317 723 084.

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Přijímací řízení 2021 – 2. kolo

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola Benešov, příspěvková organizace, vyhlašuje v souladu s § 59 a § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění a vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb. (vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání) v platném znění II. kolo přijímacího řízení.

 Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

 53-41-M/03    Praktická sestra                                            3

Vyhlášení 2. kola

Bodové hodnocení – 2. kolo

Kritéria přijímacího řízení

 

Projekty EU

Naše škola se stala partnerem projektu Středočeského kraje: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje.

Logo IKAP

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Škola je partnerem projektu DIGI učitel – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/001235

Sociální partner školy

Katalog škol