Home » Pro uchazeče » Přijímací řízení 2020 – 2. kolo

Pro uchazeče

na naší škole již proběhly. Ale pokud máte zájem, můžete si domluvit návštěvu.

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Přijímací řízení 2020 – 2. kolo

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola Benešov, příspěvková organizace, vyhlašuje v souladu s § 59 a § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění a vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb. (vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání) v platném znění II. kolo přijímacího řízení.

 Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

 68-43-M/01    Veřejnosprávní činnost                               2

75-41-M/01    Sociální činnost                                            2

Kritéria přijímacího řízení uvádíme pro jednotlivé obory zvlášť.

Vyhlášení 2. kola

Bodové hodnocení 2020 2. kolo

Kritéria přijímacího řízení Sociální činnost 2020_II

Kritéria přijímacího řízení Veřejnosprávní činnost 2020_II

 

Projekty EU

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Sociální partner školy

Katalog škol