fbpx
Pro uchazeče

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Dny otevřených dveří

vždy od 15:00, 16:00 a 17:00

Přijímací řízení 2022

Podmínky přijímacího řízení pro rok 2022 budou zveřejněny v lednu 2022. Zatím se můžete podívat, jak to vypadalo v roce 2021.

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Možnost rezervace návštěv školy

Budete-li chtít s námi mluvit osobně a prohlédnout si naši školu, nabízíme Vám možnost rezervace termínu. Ve smluvený den Vám naši učitelé ukáží prostory školy a zodpoví  Vaše otázky.  Těšíme se na Vás.

V jakém režimu proběhne plánovaný Den otevřených dveří 8. 2. 2022 zatím nevíme, bude záležet na aktuálním vývoji epidemické situace. Sledujte tedy prosím webové stránky nebo Facebook školy, až se situace vyjasní, zveřejníme informaci, zda proběhne Den otevřených dveří s osobní účastí nebo opět pouze online.

Termín maturitního plesu se (opět) změnil

Pátek 11. 3. 2022

Vzhledem k aktuální situaci a očekávaným hygienickým a epidemiologickým opatřením se mění termín maturitního plesu. Doufáme, že i tak se můžeme těšit na hojnou účast, slavnostní vystoupení maturantů a dobrou zábavu.

Pozdrav ze snového lyžařského výcviku

Část přihlášených žáků prvních ročníků si užívala lyžařský výcvikový kurz ve Špindlerově Mlýně, a to od 16. 1. do 21. 1. 2022. Slovy účastníků: “Objevili jsme krásu našich hor a lyžovali nejen na Hromovce, Medvědíně, Svatém Petru a Labské. Byl snový týden, o čemž vás přesvědčí přiložené fotky. Škoda, že takových kurzů není více.” (Pokračování textu…)

Odborná praxe třeťáků oboru veřejnosprávní činnost

Studenti 3. ročníku oboru veřejnosprávní činnost právě vykonávají souvislou 3týdenní praxi. Pracují na městských i obecních úřadech, u okresního soudu, u Policie ČR, na celním úřadu, ve Státním okresním archivu, v knihovně i na jiných úřadech. Na praxi se jim moc líbí. Zde jsou první fotografie. (Pokračování textu…)

Psychologická olympiáda

Dne 17.1. 2022 proběhlo ve třetím ročníku oboru praktická sestra školní kolo psychologické olympiády. Studentky byly při svých prezentacích upřímné, bezprostřední, vzorně připravené…..A pro nás vyučující to bylo ,,Setkání s radostí”. Milá 3. PS, děkujeme Vám všem!

 

(Pokračování textu…)

Nácvik poradenského rozhovoru

Fotografie z poradenských rozhovorůSoučástí výuky psychologie je i nácvik komunikačních dovedností s různými typy klientů a také vedení poradenského rozhovoru. Děvčata ze třetího ročníku oboru sociální činnost měla za úkol ve dvojicích natočit krátký poradenský video nebo audiorozhovor. Téma (problémovou situaci) i rozdělení rolí (poradce – klient) si volily dívky samy. Nejčastěji se objevovala témata: alkoholismus v rodině, domácí násilí, problémy dítěte ve škole, návštěva sociální pracovnice v rodině atp. Ve videu měly zároveň použít všechna pravidla a zásady pro vedení rozhovoru s klientem. Úkol “třeťandy” splnily perfektně, vznikly úžasné a naprosto věrohodné rozhovory, které se od reálných moc nelišily. Prakticky si mohly vyzkoušet, jak je někdy obtížné člověku poradit, a zároveň pomoc nevnucovat. Byla to také trochu i příprava na souvislou praxi, kterou teď v lednu absolvují v konkrétních zařízeních. (Pokračování textu…)

Projekty EU

Naše škola se stala partnerem projektu Středočeského kraje: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje.

Logo IKAP

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Škola je partnerem projektu DIGI učitel – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/001235

Sociální partner školy

Katalog škol