Home » Pro uchazeče » Výsledky přijímacího řízení 2020

Pro uchazeče

na naší škole již proběhly. Ale pokud máte zájem, můžete si domluvit návštěvu.

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Výsledky přijímacího řízení 2020

Výsledky po náhradním termínu přijímacích zkoušek

POUČENÍ – odevzdání zápisového lístku

Poučení

svůj úmysl vzdělávat se ve Střední odborné škole a Střední zdravotnické škole Benešov, příspěvková organizace, potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí:

tj. do 23. 6. 2020 včetně

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v dané střední škole, zanikají posledním dnem stanovené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí.

Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu.

Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v dané lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Výsledky přijímacího řízení pro jednotlivé obory

Asistent zubního technika

Výsledky

Bodové hodnocení 1. strana

Bodové hodnocení 2. strana

Kritéria přijímacího řízení

Praktická sestra

Výsledky

Bodové hodnocení 1. strana

Bodové hodnocení 2. strana

Bodové hodnocení 3. strana

Kritéria přijímacího řízení

Sociální činnost

Výsledky

Bodové hodnocení 1. strana

Bodové hodnocení 2. strana

Kritéria přijímacího řízení

Veřejnosprávní činnost

Výsledky

Bodové hodnocení 1. strana

Bodové hodnocení 2. strana

Kritéria přijímacího řízení

Neuzavřené přijímací řízení

Přehled uchazečů s neuzavřeným přijímacím řízením

Projekty EU

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Sociální partner školy

Katalog škol