Program primární prevence Blázníš? No a!

Ve třídě 3. SC oboru sociální činnost proběhl vzdělávací, zážitkový a interaktivní program primární prevence Blázníš? No a! Projektový den zaštiťovala organizace Fokus Praha – komunitní tým Benešov. Blok realizovali moderátor, expert a pozorovatelé. Tématem programu byla ochrana duševního zdraví. Projekt byl postavený na lidech pracujících v oblasti duševního zdraví a také na otevřeném setkání s expertem, který vyprávěl o vlastní zkušenosti s psychickým onemocněním. Program obsahoval 3 části. V první části po představení tématu a nastavení pravidel skupiny se účastníci věnovali pojmům zdraví – krize – nemoc. Hovořili o problémech a společně mapovali cesty a způsoby pomoci. Ve druhé části programu dostala skupina (samé dívky) ke zpracování úkoly: “spolužák po sebevraždě”, “kouzelný telefon”, “reklamní kampaň” a “televizní diskuze”. Jednotlivé skupiny zpracovaly témata pečlivě a výborně je i prezentovaly. Díky tomu se následně mohly věnovat problematice destigmatizace lidí s dušením onemocněním, psychohygieně, předsudkům, formám podpory, zotavení. Ve třetí části programu vyprávěl svůj životní příběh expert. Účastníci poslouchali a po skončení bylo znát, že se jich příběh velmi dotkl. Závěr programu byl věnován shrnutí a zpětné vazbě. Třída hodnotila program jako velmi zajímavý a přínosný.