program “Vzdělání za každou cenu”

V rámci Dnů evropského filmu se žáci 1.VS a 2.ZT zúčastnili v pátek 26.5. programu “Vzdělání za každou cenu”. V úvodu shlédli krátký film When I Grow Up od Claire Billet a Oliviera Jobarda. Tento velmi aktuální dokument natočený na Ukrajině o mladých lidech v konfliktních situacích  upozorňoval zejména na problém přístupu ke vzdělání.  Následně evropská komisařka Eva Horelová objasnila studentům, jak je důležitá pomoc EU nejen v oblasti dodávky munice či humanitární pomoci, ale právě i v oblasti financování obnovy zničených  škol, a tím zabránění vzniku tzv. ztracené generace (generace bez vzdělání).  Poté následoval praktický a velmi zajímavý kurz přežití v krizových situacích, kdy Amar Ibrahim vysvětlil žákům, co má obsahovat evakuační zavazadlo a jak lze jeho obsah všestranně využít.  Na závěr žáci ve skupinách  plnili zadané úkoly a tvořili plakát s hashtagem #EducationNoMatterWhat, což je projekt EU, který pomáhá se vzděláváním na celém světě.