Projekt “Tání ledovců na Islandu”

Projekt “Tání ledovců na Islandu” byl součástí výuky ekologie v 1.SC. Po úvodní diskuzi na téma globální problémy se žáci rozdělili do skupin a samostatně zpracovali příčiny a následky vybraných globálních problémů. Poté jsme se podrobně věnovali příčinám a důsledkům tání ledovců. Žáci měli možnost reálně poznat danou problematiku prostřednictvím fotografií a videí pořízených vyučující přímo na Islandu díky stáži Erasmus+. Přenesli se tak do prostředí krajiny sněhu a ledu, poznali tamní faunu a následně viděli oblasti, kde už ledovec odtál. Prostřednictvím materiálů získaných v muzeu v Rekjavíku zhlédli předpověď, jakou rychlostí bude islandský ledovec ustupovat, pokud celoplanetárně nezměníme zvyšující se produkci CO2. Až na reálné ukázce např. obav obyvatel o pitnou vodu a tím o jejich existenci na ostrově obklopeném oceánem žáci pochopili, že globální problémy se týkají nás všech a společně začali hledat návrhy řešení, které pak prezentovali před třídou. tání ledovců