fbpx

Home » Akce školy » Provoz školy od 12. 4. 2021

Pro uchazeče

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Přijímací řízení 2021

Dny otevřených dveří

proběhly online, pokud máte ještě zájem o další informace o škole, můžete psát na školní e-mail: sosbn@sosbn.cz nebo zavolat na číslo: 317 723 084.

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Provoz školy od 12. 4. 2021

 • v souladu s mimořádným opatřením č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN se do odvolání omezuje provoz škol.

Střední školy: zakazuje se osobní přítomnost žáků na vzdělávání s výjimkou:

 • praktického vyučování a praktické přípravy žáků zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb
 • individuálních konzultací (1 žák na 1 učitele)
 • konání maturitních zkoušek do 20 osob v místnosti
 • konání opravných a komisionálních náhradních zkoušek

Další mimořádná opatření nařizují testování zaměstnanců a žáků ve školách.

Testování zaměstnanců přítomných ve škole:

 • 2x týdně, pokud přicházejí do kontaktu s žáky
 • 1x týdně ostatní
 • lze použít neinvazivní testy Ag testy nebo neinvazivní PCR testy
 • povinné s výjimkou osob:
 • které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního testu PCR na přítomnost viru neuplynulo více než 90 dní;
 • doloží negativní výsledek testu, který není starší 48 hodin;
 • předloží certifikát o provedeném očkování a od aplikace poslední očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní

Testování žáků účastnících se praktického vyučování:

 • preventivní test se provádí 2x týdně s tím, že první test se provede první den přítomnosti ve škole v týdnu a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny
 • povinné s výjimkou žáků:
 • kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního testu PCR na přítomnost viru neuplynulo více než 90 dní;
 • doloží negativní výsledek testu, který není starší 48 hodin;
 • předloží certifikát o provedeném očkování a od aplikace poslední očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní

MZ_testování žáků ve školách_s platnosti dnem vydání_ze dne 6.4.2021

opatření ve školách s 1. fází rozvolnění__dne 12. 4. 2021 do odvol

MZ_testování zaměstnanců ve školách_s platnosti dnem vydání_ze dne 6

Projekty EU

Naše škola se stala partnerem projektu Středočeského kraje: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje.

Logo IKAP

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Škola je partnerem projektu DIGI učitel – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/001235

Sociální partner školy

Katalog škol