Home » Akce školy » Provoz školy od 25. listopadu 2020

Pro uchazeče

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Dny otevřených dveří

  • Čtvrtek 10. 12. 2020
  • Úterý 12. 1. 2021
  • Pondělí 8. 2. 2021

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Provoz školy od 25. listopadu 2020

 Je povolena osobní přítomnost:
• žáků závěrečných ročníků
• žáků při praktickém vyučování a praktické přípravě ve skupinách maximálně 20 žáků, praktické vyučování se uskutečňuje ve škole
Prezenční výuka je dále povolena u:
• praktického vyučování a praktické přípravy žáků zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb (zde bez omezení počtu žáků ve skupině)
Plnění hejtmanem nařízené pracovní povinnosti má přednost před prezenční i distanční výukou.
Prezenční výuka žáků závěrečných ročníků je povinná. Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.
Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách.
Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
V nezbytných případech, kdy je nutné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.
Vstup třetích osob do prostor školy bude možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.
U všech žáků jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy.

V Benešově dne 20. 11. 2020
Mgr. Regina Komárková, v. r.
ředitelka

Provoz školy

Projekty EU

Naše škola se stala partnerem projektu Středočeského kraje: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje.

Logo IKAP

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Sociální partner školy

Katalog škol