Home » Akce školy » Sametový happening k 30. výročí Sametové revoluce

Pro uchazeče
 • 12. 12. 2019
 • od 14 do 17 hodin

 • 14. 1. 2020
 • od 14 do 17 hodin

  Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

  Zřizovatel školy

  Logo školy

  Škola udržitelného rozvoje

  Certifikat

  Sametový happening k 30. výročí Sametové revoluce

  V pátek 15. listopadu studenti oslavili 30 let svobody projektovým dnem.

  Svoboda! Už 30 let si ji užíváme. Máme svobodu slova a volný přístup k informacím, můžeme volně měnit povolání, podnikat, cestovat, poslouchat jakéko-li filmy i muziku, dělat umění, vyznávat boha, shromažďovat se a mnoho dalšího. To vše přijde už dnešním středoškolákům jako samozřejmost. Projektovým dnem 30 let svobody si studenti SOŠ a SZŠ připomněli, že česká společnost má za sebou desítky let života v diktatuře a svobodu je třeba si chránit, abychom o ni nezodpovědným chováním nepřišli.

  Studenti se prostřednictvím filmu Z deníku Ivany A, Největší přání 1989 nebo Z dopisů psaných přes železnou oponu seznámili se základními historickými milníky té doby i s tím, jak se žilo lidem v Československu před rokem 1989. Autentičnost filmů vyvolala mezi studenty živou diskuzi. Srovnávali svá dnešní přání s přáními, která měli mladí lidé v době Sametové revoluce, zamýšleli se nad textem petice Několik vět, prohlédli si celní prohlášení z 80. let a poslechli novoroční projev Václava Havla z roku 1990.

  Celý program byl zakončen shromážděním všech téměř tří set žáků ve vestibulu školy, která byla pro tento den vyzdobena plakáty společnosti Jeden svět na školách s historickými zajímavostmi i plakáty, které vyráběli studenti oboru veřejnosprávní činnost o hodinách práva. Sametový happening připomněl žákům symboly revoluce roku 1989. Školou se nesly tóny písně Modlitba pro Martu. Zvonění klíči a gesto prstů do písmena „V“ umožnilo alespoň přiblížit atmosféru, která prostupovala listopadové demonstrace.

  Pro studenty i učitele to byl mimořádný den. Dovolil nám se na chvíli zastavit, zapomenout na každodenní starosti a udělat si na sebe v rámci třídy čas. Vždyť slyšet vyprávět třídního o tom, jak se žilo v době jeho dětství či mládí, je určitě lepší než číst o historii v učebnici dějepisu. Bližší poznání nedávné historie umožnilo studentům pochopit hodnotu svobody i odvahu těch, kdo za svobodu bojovali.

  Díky za svobodu!

   

   

   

  Projekty

  Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

  Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

  Sociální partner školy

  Katalog škol