Seminář o EU v Poslanecké sněmovně ČR

Dne 29.11. se 4 studenti 4. ročníku oboru veřejnosprávní činnost zúčastnili Semináře o EU, který pořádala Poslanecká sněmovna ČR. První přednáška popisovala základní strukturu EU včetně důležitých historických mezníků. Druhá přednáška byla věnovaná úloze národních parlamentů v EU a práci výborů pro evropské záležitosti. V třetí části byly představeny aktuální otázky řešení Evropskou unií – energetická krize a válka na Ukrajině. Celé dopoledne byla možnost diskutovat s opravdovými odborníky, což bylo velkým přínosem. Všichni účastníci semináře obdrželi certifikát.