Home » Škola » Priority a cíle školy

Pro uchazeče

Dny otevřených dveří již skončily, ale pokud máte zájem školu navštívit, kontaktujte nás.
Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Priority a cíle školy

Priorita: Vyučovat tak, aby úspěšnost žáků u maturitní zkoušky byla co nejvyšší

Cíle:

 • Rozvíjet čtenářskou gramotnost studentů
 • Rozvíjet matematickou gramotnost studentů
 • Rozvíjet výuku cizích jazyků
 • Motivovat a vést studenty ke vzdělávání a sebevzdělávání
 • Vést studenty ke kritickému myšlení, ke schopnosti hodnotit informace a chápat souvislosti, k mediální gramotnosti
 • Podporovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Priorita: Propojovat teoretickou výuku s praxí

Cíle:

 • Seznamovat studenty s prostředím praxe – firmy, úřady, ústavy…
 • Učit studenty vhodně komunikovat, spolupracovat a pracovat jako tým
 • Vést studenty k samostatnosti a zodpovědnosti
 • Podpora aktivního zapojení žáků do vedení vyučování a života školy
 • Připravovat studenty na občanský život, učit studenty chápat souvislosti, vést k mediální gramotnosti
 • Rozvíjet kariérové poradenství ve škole

 Priorita: Zvyšovat ICT kompetence žáků i pedagogů

Cíle:

 • Zajistit kvalitní ICT vybavení, průběžně jej spravovat a obměňovat
 • Podporovat vzdělávání pedagogů v oblasti využití ICT
 • Zvýšit úroveň konektivity ve škole
 • Využívat cloudové služby, vzdělávat pedagogy v této oblasti

Projekt

Projekt Vzděláním ke kvalitě je spolufinancován Evropskou unií.

Sociální partner školy

Katalog škol