Priorita: Vyučovat tak, aby úspěšnost žáků u maturitní zkoušky byla co nejvyšší

Cíle:

 • Rozvíjet čtenářskou gramotnost studentů
 • Rozvíjet matematickou gramotnost studentů
 • Rozvíjet výuku cizích jazyků
 • Motivovat a vést studenty ke vzdělávání a sebevzdělávání
 • Vést studenty ke kritickému myšlení, ke schopnosti hodnotit informace a chápat souvislosti, k mediální gramotnosti
 • Podporovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Priorita: Propojovat teoretickou výuku s praxí

Cíle:

 • Seznamovat studenty s prostředím praxe – firmy, úřady, ústavy…
 • Učit studenty vhodně komunikovat, spolupracovat a pracovat jako tým
 • Vést studenty k samostatnosti a zodpovědnosti
 • Podpora aktivního zapojení žáků do vedení vyučování a života školy
 • Připravovat studenty na občanský život, učit studenty chápat souvislosti, vést k mediální gramotnosti
 • Rozvíjet kariérové poradenství ve škole

 Priorita: Zvyšovat ICT kompetence žáků i pedagogů

Cíle:

 • Zajistit kvalitní ICT vybavení, průběžně jej spravovat a obměňovat
 • Podporovat vzdělávání pedagogů v oblasti využití ICT
 • Zvýšit úroveň konektivity ve škole
 • Využívat cloudové služby, vzdělávat pedagogy v této oblasti