Home » Škola » Priority a cíle školy

Pro uchazeče
 • Čtvrtek 10. 12. 2020
 • Úterý 12. 1. 2021
 • Pondělí 8. 2. 2021

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Priority a cíle školy

Priorita: Vyučovat tak, aby úspěšnost žáků u maturitní zkoušky byla co nejvyšší

Cíle:

 • Rozvíjet čtenářskou gramotnost studentů
 • Rozvíjet matematickou gramotnost studentů
 • Rozvíjet výuku cizích jazyků
 • Motivovat a vést studenty ke vzdělávání a sebevzdělávání
 • Vést studenty ke kritickému myšlení, ke schopnosti hodnotit informace a chápat souvislosti, k mediální gramotnosti
 • Podporovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Priorita: Propojovat teoretickou výuku s praxí

Cíle:

 • Seznamovat studenty s prostředím praxe – firmy, úřady, ústavy…
 • Učit studenty vhodně komunikovat, spolupracovat a pracovat jako tým
 • Vést studenty k samostatnosti a zodpovědnosti
 • Podpora aktivního zapojení žáků do vedení vyučování a života školy
 • Připravovat studenty na občanský život, učit studenty chápat souvislosti, vést k mediální gramotnosti
 • Rozvíjet kariérové poradenství ve škole

 Priorita: Zvyšovat ICT kompetence žáků i pedagogů

Cíle:

 • Zajistit kvalitní ICT vybavení, průběžně jej spravovat a obměňovat
 • Podporovat vzdělávání pedagogů v oblasti využití ICT
 • Zvýšit úroveň konektivity ve škole
 • Využívat cloudové služby, vzdělávat pedagogy v této oblasti

Projekty EU

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Sociální partner školy

Katalog škol