Home » Škola » Priority a cíle školy

Pro uchazeče
 • 4. 11. 2019
 • od 10 do 15 hodin

 • 12. 12. 2019
 • od 14 do 17 hodin

 • 14. 1. 2020
 • od 14 do 17 hodin

  Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

  Zřizovatel školy

  Logo školy

  Škola udržitelného rozvoje

  Certifikat

  Priority a cíle školy

  Priorita: Vyučovat tak, aby úspěšnost žáků u maturitní zkoušky byla co nejvyšší

  Cíle:

  • Rozvíjet čtenářskou gramotnost studentů
  • Rozvíjet matematickou gramotnost studentů
  • Rozvíjet výuku cizích jazyků
  • Motivovat a vést studenty ke vzdělávání a sebevzdělávání
  • Vést studenty ke kritickému myšlení, ke schopnosti hodnotit informace a chápat souvislosti, k mediální gramotnosti
  • Podporovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

   

  Priorita: Propojovat teoretickou výuku s praxí

  Cíle:

  • Seznamovat studenty s prostředím praxe – firmy, úřady, ústavy…
  • Učit studenty vhodně komunikovat, spolupracovat a pracovat jako tým
  • Vést studenty k samostatnosti a zodpovědnosti
  • Podpora aktivního zapojení žáků do vedení vyučování a života školy
  • Připravovat studenty na občanský život, učit studenty chápat souvislosti, vést k mediální gramotnosti
  • Rozvíjet kariérové poradenství ve škole

   Priorita: Zvyšovat ICT kompetence žáků i pedagogů

  Cíle:

  • Zajistit kvalitní ICT vybavení, průběžně jej spravovat a obměňovat
  • Podporovat vzdělávání pedagogů v oblasti využití ICT
  • Zvýšit úroveň konektivity ve škole
  • Využívat cloudové služby, vzdělávat pedagogy v této oblasti

  Projekt

  Projekt Vzděláním ke kvalitě je spolufinancován Evropskou unií.

  Sociální partner školy

  Katalog škol