fbpx
Pro uchazeče

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Přijímací řízení 2022

Podmínky přijímacího řízení pro rok 2022 budou zveřejněny v lednu 2022. Zatím se můžete podívat, jak to vypadalo v roce 2021.

Dny otevřených dveří

Středa 8. 12. 2021

Čtvrtek 20. 1. 2022

Úterý 8. 2. 2022

vždy od 14:00, 15:00 a 16:00

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Benešovský běžecký festival

Žáci druhého ročníku reprezentovali naši školu v neděli 19. září 2021 na tradiční BENEŠOVSKÉ JUNIORCE. Závodu v běhu na 1 500 m se zúčastnilo 9 studentek oboru  veřejnosprávní činnost a 2 studentky oboru asistent zubního technika. Karolína Pilátová z 2.VC obsadila  5. místo s výsledným časem 0:07:18.81. Závody proběhly v krásném prostředí nového atletického stadionu. (Pokračování textu…)

Srdíčkový den

Ve středu 22. 9. proběhla charitativní sbírka tzv. „Srdíčkový den“. Žáci naší školy se velmi úspěšně zúčastnili této akce a podařilo se jim prodat většinu věcí (magnetky se zvířátky, magnetické záložky a magnetické kolíčky). Tímto přispěli nemalou částkou pro těžce nemocné děti trpící spinální svalovou atrofií.

Všem bych chtěl moc poděkovat a věřím, že v této činnosti bude naše škola nadále pokračovat.

Adaptační kurz 1. ročníků

V prvních zářijových dnech proběhl adaptační kurz pro 1. ročníky, který byl rozdělen na 2 části. Celý program připravila výchovná poradkyně a metodička prevence ve spolupráci s PaedDr. Z. Kašparovou a JUDr. K. Kašparem.

V první části kurzu se žáci jednotlivých tříd navzájem seznamovali, pomocí her a aktivit poznávali jména a zájmy svých spolužáků. Do všech činností byly také zapojeny třídní učitelky.

Druhá část se uskutečnila v krásném prostředí konopišťského podzámčí. Žáci prvních ročníků prožili dva slunečné dny plné aktivit a her, které prohlubovaly jejich vzájemnou důvěru, žáci si procvičovali empatii, naslouchání a komunikaci. (Pokračování textu…)

Čtvrťáci oboru veřejnosprávní činnost zahájili odbornou praxí

Studenti 4. ročníku oboru veřejnosprávní činnost absolvují od 6. 9. do 19. 9. souvislou 2týdenní praxi. Pracují na městských i obecních úřadech, u okresního soudu, u Policie ČR, na celním úřadu, ve Státním okresním archivu, v knihovně i na jiných úřadech. Praxe je velmi baví a od svých vedoucích dostávají kladné ohodnocení, což nás moc těší. (Pokračování textu…)

Praktické vyučování v odborné učebně

Praktické vyučování  bylo zahájeno i v odborných učebnách. Učebny ošetřovatelství simulují prostředí nemocničního pokoje i pracovnu sester. Výuka odborných předmětů je mezi studenty 1. a 2. ročníku velmi oblíbená.

 

(Pokračování textu…)

Projekty EU

Naše škola se stala partnerem projektu Středočeského kraje: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje.

Logo IKAP

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Škola je partnerem projektu DIGI učitel – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/001235

Sociální partner školy

Katalog škol