Home » Akce školy » Sraz prvních absolventů oboru sociální činnost

Pro uchazeče
 • 4. 11. 2019
 • od 10 do 15 hodin

 • 12. 12. 2019
 • od 14 do 17 hodin

 • 14. 1. 2020
 • od 14 do 17 hodin

  Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

  Zřizovatel školy

  Logo školy

  Škola udržitelného rozvoje

  Certifikat

  Sraz prvních absolventů oboru sociální činnost

  V pátek 27. září se po třinácti letech do školních lavic opět vrátily naše první absolventky oboru sociální činnost (studovaly 2002 – 2006). Po maturitě mnohé z nich vystudovaly vysoké a vyšší odborné školy (Filosofickou fakultu UK – obory sociologii, pedagogiku nebo sociální pedagogiku, Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích, obor andragogiku na UJAK Praha, VŠZ a SP sv. Alžběty, VŠ zemědělskou Praha, VOŠ sociálně právní Praha, VOŠ filmovou Písek,..). Pracují v Alzheimer Home na Zátiší, Alzheimer Home Pyšely, Centru soc. služeb Tloskov, OSPOD Praha, DDM Karlínské spektrum Praha, v probační a mediační službě, v centru pro týrané ženy ROSA, na ministerstvu vnitra a ministerstvu zemědělství, jako osobní asistentka quadruplegika apod. A ty, které se nakonec sociálním službám nevěnují, pracují jako matrikářky, fakturantky či obchodní zástupci v podnikatelské sféře.

  S úsměvem vzpomínaly na školní léta a velmi si chválily, že byly z naší školy velmi dobře připraveny pro další studium. „Měly jsme velmi dobré základy, na kterých šlo stavět. A na některé zkoušky jsme se dokonce učily jen ze sešitu ze střední školy“.

   

  Projekt

  Projekt Vzděláním ke kvalitě je spolufinancován Evropskou unií.

  Sociální partner školy

  Katalog škol