Home » Akce školy » Stávka učitelů 6. 11. 2019

Pro uchazeče
 • 4. 11. 2019
 • od 10 do 15 hodin

 • 12. 12. 2019
 • od 14 do 17 hodin

 • 14. 1. 2020
 • od 14 do 17 hodin

  Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

  Zřizovatel školy

  Logo školy

  Škola udržitelného rozvoje

  Certifikat

  Stávka učitelů 6. 11. 2019

  Učit se budeme, ale stávku podporujeme tímto prohlášením:

  Veřejnost je negativně ovlivňována médii, která opětovně zkreslují informace o našich platech, dovolených, volnech, pracovní době i pracovních povinnostech. Pozice učitele v očích veřejnosti ztrácí stále více svůj kredit.

  Školské odbory požadují zaručený nárůst tarifních platů pedagogů o 10% od 1. ledna 2020 oproti nárůstu o 8%, o kterém rozhodl ministr školství, přičemž původní slib premiéra České republiky byl nárůst mezd o 15% v součtu tarifní i nenárokové složky platu. 

  Podporujeme stávku ne jako pouhý „boj o 2 procenta”, ale především jako příležitost vyjádřit obecný požadavek na nezbytné, výrazné a především koncepční navýšení finančních prostředků do našeho školství. Do své práce dáváme mnoho sil a času, plníme naši práci svědomitě, kvalitně a věříme, že vše tak činíme ve prospěch vašich dětí a celé společnosti. V letošním roce chybí ve školství 6000 pedagogů. Plat učitelů, přestože se v minulých letech opakovaně navyšoval, stále činí pouze 65 % průměrné mzdy jiných vysokoškolsky vzdělaných pracovníků. Domníváme se, že s tak slabým zvyšováním platů pedagogů nelze dlouhodobě udržet v chodu kvalitní a moderní školský systém. 

  Stále se mluví a píše o nás bez nás. Stěžujeme si ve sborovnách, na veřejnosti mlčíme. Ukažme, že si vážíme sami sebe a umíme bojovat.

  Projekt

  Projekt Vzděláním ke kvalitě je spolufinancován Evropskou unií.

  Sociální partner školy

  Katalog škol