fbpx

Home » EVVO » Stretech

Pro uchazeče

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?


Přijímací řízení 2022

Byly aktualizovány podmínky přijímacího řízení pro školní rok 2022/23

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Stretech

Vybraní žáci 2. ročníku se se svými projekty zúčastnili přehlídky žákovských prací Stretech, kterou každoročně organizuje Fakulta strojní ČVUT v Praze. Největší pozornost budila práce Karolíny Zedníčkové s názvem Snížení emisí v letecké dopravě nejen svým zaměřením, ale i tím, že žákyně oboru Praktická sestra dokázala diskutovat na vysoké odborné úrovni. Karolína se od dětství o letectví intenzivně zajímá, a proto při rozhovoru přímo s děkanem fakulty doc. Ing. Miroslavem Španielem, CSc. došlo na možnosti, jak propojit studovaný obor a letectví.

Projekty EU

Naše škola se stala partnerem projektu Středočeského kraje: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje.

Logo IKAP

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Ve škole probíhá Doučování žáků škol – jako realizace národního plánu obnovy.

Škola je partnerem projektu DIGI učitel – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/001235

Sociální partner školy

Katalog škol