Stretech

Vybraní žáci 2. ročníku se se svými projekty zúčastnili přehlídky žákovských prací Stretech, kterou každoročně organizuje Fakulta strojní ČVUT v Praze. Největší pozornost budila práce Karolíny Zedníčkové s názvem Snížení emisí v letecké dopravě nejen svým zaměřením, ale i tím, že žákyně oboru Praktická sestra dokázala diskutovat na vysoké odborné úrovni. Karolína se od dětství o letectví intenzivně zajímá, a proto při rozhovoru přímo s děkanem fakulty doc. Ing. Miroslavem Španielem, CSc. došlo na možnosti, jak propojit studovaný obor a letectví.