Home » Akce školy » Studenti při covid-19 pomáhali v domovech seniorů

Pro uchazeče

na naší škole již proběhly. Ale pokud máte zájem, můžete si domluvit návštěvu.

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Studenti při covid-19 pomáhali v domovech seniorů

Studenti oboru sociální činnost a praktická sestra nezůstali lhostejní k situaci, která při covid-19 v ČR vznikla. Rozdělili si směny, ušili roušky a ochotně se zapojili do dobrovolnické činnosti především v domovech seniorů a nemocnicích, ale i při šití roušek a pomoci jednotlivcům, kteří jejich pomoc potřebovali.

Všem těmto studentům patří velký dík, že našli odvahu a vyrazili do první linie v této nelehké době. Prošli těžkou životní zkouškou. Překonali v sobě strach z možné nákazy sebe i blízkých, studenti oboru sociální činnost zvládli skvěle i  přímou péči o klienty, která není náplní jejich oboru, povýšili potřeby druhých nad potřeby své. Pečovali o nemocné, starali se o seniory i hlídali děti zaměstnancům domova seniorů, aby se mohli věnovat naplno své práci. Každý zkrátka pomáhal, jak nejlépe mohl. A nutno podotknout, že to vše v době, kdy se většina z nich zároveň připravovala na maturitní zkoušky.

Jsme opravdu hrdí, že máme takové studenty. Snad zkušenosti získané v této době v životě využijí. Pevně věříme, že je na světě nějaká spravedlnost a až oni a jejich blízcí budou potřebovat, bude jim taky od takových „dobrých andělů“ (jakými nyní byli oni) pomoženo.

Díky za Vaše srdce na dlani.

Projekty EU

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Sociální partner školy

Katalog škol