Studenti vynášeli rozsudek

Studenti 3. ročníku oboru veřejnosprávní činnost a sociální činnost měli možnost aplikovat získané vědomosti do praxe, když řešili konkrétní civilní řízení – ztížený rozvod. Na modelovém případu si vyzkoušeli roli obhájců i soudců. Teprve když se vžili do rolí subjektů řízení, uvědomili si náročnost obhajoby a odpovědnost soudce.