Home » Akce školy » Studenti vynášeli rozsudek

Pro uchazeče
 • 4. 11. 2019
 • od 10 do 15 hodin

 • 12. 12. 2019
 • od 14 do 17 hodin

 • 14. 1. 2020
 • od 14 do 17 hodin

  Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

  Zřizovatel školy

  Logo školy

  Škola udržitelného rozvoje

  Certifikat

  Studenti vynášeli rozsudek

  Studenti oboru veřejnosprávní činnost a sociální činnost měli možnost aplikovat získané vědomosti do praxe, když řešili konkrétní kauzu trestního řízení – krádež. Na modelovém případu si vyzkoušeli roli obhájce, státního zástupce, svědka i soudce. Teprve když se vžili do rolí subjektů trestního řízení, uvědomili si rozdílnost jednotlivých právních profesí a náročnost rozhodování soudce.

  Projekt

  Projekt Vzděláním ke kvalitě je spolufinancován Evropskou unií.

  Sociální partner školy

  Katalog škol