Suplování:   Pondělí 27.9.2021 (lichý týden)

datum výpisu: 27.9.2021 (8:22)

Nepřítomné třídy

-1.

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

4.SC

   

PRX

PRX

PRX

PRX

PRX

         

Nepřítomní učitelé

-1.

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Doubková Hana

         

KUB

JEZ

BOM

-

PRH

   

Setničková Vlasta

             

BIS

BIS

BIS

BIS

BIS

Sobotovičová Petra

   

<>

DOM

>>

-

>>

>>

       

Straková Jana

   

-

>>

-

PAB

UHJ

UHJ

       

Změny v rozvrzích učitelů:

Bímová Mrázková Soňa

6.hod

spojeno (SET)

ZSP

4.ZT (ZSP2)

(ZL 1)

 
 

7.hod

spojeno (SET)

ZSP

4.ZT (ZSP2)

(ZL 1)

 
 

8.hod

spojeno (SET)

ZSP

4.ZT (ZSP2)

(ZL 1)

 
 

9.hod

spojeno (SET)

ZSP

4.ZT (ZSP2)

(ZL 1)

 
 

10.hod

spojeno (SET)

ZSP

4.ZT (ZSP2)

(ZL 1)

 

Bořilová Magdaléna

3.hod

přesun >>

FYZ

2.PS

 

na 5.hod

 

5.hod

přesun <<

FYZ

2.PS

(U11)

z 3.hod

 

6.hod

supl. (DOU)

MAT

1.SC

(U2)

 

Březovská Ivana

5.hod

navíc

IKT

2.VC (IKT1)

(U7)

 

Doušová Markéta

2.hod

spojeno (SOB)

PEK

3.VC (PEK1)

(U4)

 

Holá Monika

5.hod

navíc

PEK

2.VC (PEK2)

(U4)

 

Ježková Zdeňka

1.hod

přesun <<

CJL

3.SC

(U9)

z 1.hod

 

5.hod

supl. (DOU)

CEJ

3.ZT

(U9)

 

Kubásek Zdeněk

4.hod

supl. (DOU)

LKV

3.ZT

(U8)

 

Palánová Barbora

4.hod

změna

SAJ

4.ZT (ANJ2)

(U6/2)

 
 

4.hod

spojeno (STR)

SAJ

4.ZT (ANJ1)

(U6/2)

 
 

7.hod

přesun <<

ANJ

3.VC (ANJ1)

(U1)

z 9.hod

 

8.hod

přesun <<

ANJ

3.VC (ANJ1)

(U1)

z 8.hod

 

9.hod

přesun >>

ANJ

3.VC (ANJ1)

 

na 7.hod

Prášková Hana

3.hod

přesun <<

PSY

2.PS

(U11)

z (23.9. 4.hod)

 

6.hod

přesun <<

PEK

1.VC (PEK1)

(U7)

z 7.hod

 

7.hod

přesun >>

PEK

1.VC (PEK1)

 

na 6.hod

 

8.hod

supl. (DOU)

CJL

2.VC

(U11)

 

Uhrová Jana

1.hod

výměna <<

ANJ

4.ZA

(U13)

z (21.9. 1.hod)

 

5.hod

spojeno (STR)

SAJ

4.ZA (ANJ1)

(U13)

 
 

6.hod

spojeno (STR)

SAJ

4.ZA (ANJ1)

(U13)

 

Změny v rozvrzích tříd:

1.SC

6.hod

MAT

 

(U2)

supluje

Bořilová Magdaléna

(DOU)

1.VC

6.hod

PEK

PEK1

(U7)

přesun <<

Prášková Hana

z 7.hod

 

6.hod

PEK

PEK2

 

přesun >>

 

na 22.9. 7.hod

 

7.hod

PEK

PEK1

 

přesun >>

 

na 6.hod

2.PS

3.hod

PSY

 

(U11)

přesun <<

Prášková Hana

z (23.9. 4.hod)

 

5.hod

FYZ

 

(U11)

přesun <<

Bořilová Magdaléna

z 3.hod

2.VC

5.hod

IKT

IKT1

(U7)

navíc

Březovská Ivana

 
 

5.hod

PEK

PEK2

(U4)

navíc

Holá Monika

 
 

5.hod

PEK

PEK1

 

odpadá

 

(HOL)

 

8.hod

CJL

 

(U11)

supluje

Prášková Hana

(DOU)

3.SC

1.hod

CJL

 

(U9)

přesun <<

Ježková Zdeňka

z 1.hod

3.VC

2.hod

PEK

PEK1

(U4)

spojí

Doušová Markéta

(SOB)

 

7.hod

ANJ

ANJ1

(U1)

přesun <<

Palánová Barbora

z 9.hod

 

8.hod

ANJ

ANJ1

(U1)

přesun <<

Palánová Barbora

z 8.hod

 

9.hod

ANJ

ANJ1

 

přesun >>

 

na 7.hod

3.ZT

4.hod

LKV

 

(U8)

supluje

Kubásek Zdeněk

(DOU)

 

5.hod

CEJ

 

(U9)

supluje

Ježková Zdeňka

(DOU)

4.ZA

1.hod

ANJ

 

(U13)

výměna <<

Uhrová Jana

z (21.9. 1.hod)

 

5.hod

SAJ

ANJ1

(U13)

spojí

Uhrová Jana

(STR)

 

6.hod

SAJ

ANJ1

(U13)

spojí

Uhrová Jana

(STR)

4.ZT

2.hod

ANJ

ANJ2

 

přesun >>

 

na 20.9. 1.hod

 

3.hod

EKN

   

přesun >>

 

na 30.9. (Čt) 6.hod

 

4.hod

SAJ

ANJ2

(U6/2)

změna

Palánová Barbora

 
 

4.hod

SAJ

ANJ1

(U6/2)

spojí

Palánová Barbora

(STR)

 

6.hod

ZSP

ZSP2

(ZL 1)

spojí

Bímová Mrázková Soňa

(SET)

 

7.hod

ZSP

ZSP2

(ZL 1)

spojí

Bímová Mrázková Soňa

(SET)

 

8.hod

ZSP

ZSP2

(ZL 1)

spojí

Bímová Mrázková Soňa

(SET)

 

9.hod

ZSP

ZSP2

(ZL 1)

spojí

Bímová Mrázková Soňa

(SET)

 

10.hod

ZSP

ZSP2

(ZL 1)

spojí

Bímová Mrázková Soňa

(SET)

 

 

Suplování:   Středa 29.9.2021 (lichý týden)

datum výpisu: 27.9.2021 (8:22)

Nepřítomní učitelé

-1.

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Červenka Michal

             

JEZ

       

Komárková Regina

   

-

-

DOU

STR

-

-

       

Setničková Vlasta

               

BRL

BRL

   

Změny v rozvrzích učitelů:

Březovská Ivana

5.hod

navíc

IKT

2.VC (IKT2)

(U7)

 

Doubková Hana

3.hod

supl. (KOM)

PEK

4.VC

(U4)

 

Holá Monika

5.hod

navíc

PEK

2.VC (PEK1)

(U4)

 

Chmelařová Brožková Lenka

7.hod

spojeno (SET)

ZSP

3.ZT (ZSP2)

(ZL 1)

 
 

8.hod

spojeno (SET)

ZSP

3.ZT (ZSP2)

(ZL 1)

 

Ježková Zdeňka

6.hod

supl. (CER)

DEJ

1.VC

(U14)

 

Straková Jana

4.hod

supl. (KOM)

ANJ

4.ZT

(U9)

 

Změny v rozvrzích tříd:

1.VC

6.hod

DEJ

 

(U14)

supluje

Ježková Zdeňka

(CER)

2.VC

5.hod

IKT

IKT2

(U7)

navíc

Březovská Ivana

 
 

5.hod

PEK

PEK1

(U4)

navíc

Holá Monika

 
 

5.hod

PEK

PEK2

 

odpadá

 

(HOL)

3.ZT

7.hod

ZSP

ZSP2

(ZL 1)

spojí

Chmelařová Brožková Lenka

(SET)

 

8.hod

ZSP

ZSP2

(ZL 1)

spojí

Chmelařová Brožková Lenka

(SET)

4.VC

3.hod

PEK

 

(U4)

supluje

Doubková Hana

(KOM)

4.ZT

4.hod

ANJ

 

(U9)

supluje

Straková Jana

(KOM)

 

 

Suplování:   Čtvrtek 30.9.2021 (lichý týden)

datum výpisu: 27.9.2021 (8:22)

Nepřítomné třídy

-1.

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

4.SC

           

     

Nepřítomní učitelé

-1.

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Brychová Eva

           

-

..

..

     

Komárková Regina

   

-

-

-

-

-

-

       

Kubásek Zdeněk

       

-

-

BRI

         

Palánová Barbora

   

BUK

BUK

DOS

JEZ

-

-

-

-

-

 

Setničková Vlasta

   

-

-

-

-

BIS

-

BIS

BIS

BIS

 

Změny v rozvrzích učitelů:

Bímová Mrázková Soňa

5.hod

supl. (SET)

ZSP

4.ZT

(ZL 1)

 
 

7.hod

spojeno (SET)

KRM

1.ZT (KRM2)

(ZL 1)

 
 

8.hod

spojeno (SET)

KRM

1.ZT (KRM2)

(ZL 1)

 
 

9.hod

spojeno (SET)

KRM

1.ZT (KRM2)

(ZL 1)

 

Březovská Ivana

3.hod

navíc

IKT

2.VC (IKT1)

(U7)

 
 

5.hod

spojeno (KUB)

ANJ

1.ZT (ANJ1)

(U4)

 

Bukovská Hana

1.hod

spojeno (PAB)

ANJ

3.ZT (ANJ1)

(U9)

 
 

2.hod

spojeno (PAB)

ANJ

3.ZT (ANJ1)

(U9)

 

Dovenerová Sylvie

3.hod

supl. (PAB)

ANJ

3.PS

(U13)

 

Holá Monika

3.hod

navíc

PEK

2.VC (PEK2)

(U4)

 

Ježková Zdeňka

4.hod

supl. (PAB)

CJL

3.PS

(U13)

 

Sobotovičová Petra

6.hod

přesun <<

EKN

4.ZT

(U10)

z 27.9. 3.hod

Straková Jana

6.hod

přesun >>

ANJ

4.ZT (ANJ1)

 

na 7.hod

 

7.hod

přesun <<

ANJ

4.ZT (ANJ1)

(S2)

z 6.hod

Změny v rozvrzích tříd:

1.ZT

5.hod

ANJ

ANJ1

(U4)

spojí

Březovská Ivana

(KUB)

 

7.hod

KRM

KRM2

(ZL 1)

spojí

Bímová Mrázková Soňa

(SET)

 

8.hod

KRM

KRM2

(ZL 1)

spojí

Bímová Mrázková Soňa

(SET)

 

9.hod

KRM

KRM2

(ZL 1)

spojí

Bímová Mrázková Soňa

(SET)

2.VC

3.hod

IKT

IKT1

(U7)

navíc

Březovská Ivana

 
 

3.hod

PEK

PEK2

(U4)

navíc

Holá Monika

 
 

3.hod

PEK

PEK1

 

odpadá

 

(HOL)

3.PS

3.hod

ANJ

 

(U13)

supluje

Dovenerová Sylvie

(PAB)

 

4.hod

CJL

 

(U13)

supluje

Ježková Zdeňka

(PAB)

3.ZT

1.hod

ANJ

ANJ1

(U9)

spojí

Bukovská Hana

(PAB)

 

2.hod

ANJ

ANJ1

(U9)

spojí

Bukovská Hana

(PAB)

4.ZT

5.hod

ZSP

 

(ZL 1)

supluje

Bímová Mrázková Soňa

(SET)

 

6.hod

EKN

 

(U10)

přesun <<

Sobotovičová Petra

z 27.9. (Po) 3.hod

 

7.hod

ANJ

ANJ1

(S2)

přesun <<

Straková Jana

z 6.hod

2.VC 8. hodina skončí o 15 minut dříve, t.j. 15:45

 

Zpracováno v systému Bakaláři