Svoboda není samozřejmost

Důležitost svobody si 18. a 21. listopadu připomněli všichni studenti oboru veřejnosprávní a sociální činnost. Na události roku 1989 vzpomínali prostřednictvím Kahoot kvízu, na který navazovala debata o tom,  jak důležité je bránit svobodu a demokracii a pokud se někde jenom trochu objeví náznak toho, že někdo chce někoho totalitně ovládat, je třeba proti tomu bojovat. Je třeba sledovat politické dění ve státě i v celé EU, účastnit se voleb, bránit svá práva a nebýt lhostejný k porušování morálních i právních zásad.