Trest smrti ANO či NE? – výuka v atriu

Při slunečném počasí využíváme venkovní atrium vybavené krásným zahradním nábytkem pro výuku. Právě dnes zde probíhala výuka práva studentů 3. ročníku oboru veřejnosprávní činnost. V rámci trestního práva se věnovali tématu trest smrti. Vytvořili 2 skupiny (pro a proti trestu smrti), v kterých diskutovali, uváděli argumenty a vzájemně si je vyvraceli. A protože je tato třída aktivně zapojena do projektu EPAS, nechyběla ani informace o vztahu EU k této problematice.

EU je jedním z největších podporovatelů kampaní za zrušení trestu smrti na světě. Členské země EU se zavázaly k Evropské úmluvě o lidských právech a trest smrti zrušily. Aktivní je v tomto směru i Evropský parlament, který r. 2015 přijal Usnesení o trestu smrti, kde odsoudil jeho použití. V rámci Evropy zůstává poslední zemí, kde je možno být odsouzen trestem smrti Bělorusko. Bývalé Československo bylo spolu s Maďarskem a Chorvatskem jedno z prvních zemí, které trest smrti zrušily, a to 1. 7. 1990.