Home » Akce školy » Třeťáci při jednání civilního soudu

Pro uchazeče
 • 12. 12. 2019
 • od 14 do 17 hodin

 • 14. 1. 2020
 • od 14 do 17 hodin

  Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

  Zřizovatel školy

  Logo školy

  Škola udržitelného rozvoje

  Certifikat

  Třeťáci při jednání civilního soudu

  V úterý 3. 12. 2019 se žáci 3. ročníku oboru veřejnosprávní činnost zúčastnili v rámci výuky práva jednání u okresní soudu v Benešově. Jednalo se o spor o zaplacení provize za zprostředkování prodeje nemovitosti. Studenti mohli na vlastní oči zažít, jak probíhá přednesení žaloby, obhajoba klienta advokátem,  provádění listinných důkazů i návrh smírčího řízení. Mimo soudní jednání paní soudkyně vysvětlila studentům náplň činnosti soudu, předpoklady i náplň práce soudce, seznámila je s výší nákladů proběhlého soudního sporu a zodpověděla všechny otázky.

  Exkurze byla pro žáky velmi přínosná do výuky práva a jako příprava k maturitní zkoušce. Zároveň se však i přesvědčili o tom, jak je podstatné nedůvěřovat v přátelství, ale i mezi známými správně uzavírat smlouvy písemnou formou.

  Moc děkujeme za možnost návštěvy soudu i čas, který nám paní soudkyně věnovala.

   

   

  Projekty

  Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

  Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

  Sociální partner školy

  Katalog škol