Účast na civilním řízení u okresního soudu

V úterý 8. listopadu se třeťáci oboru veřejnosprávní činnost zúčastnili soudního řízení o zaplacení náhrady škody a bolestného ve výši 380 tis. Kč. Bylo velmi zajímavé sledovat přípravné řízení, kdy soudkyně navrhovala uzavření smíru a strana žaloby trvala na návrhu znaleckého posudku stomatologa a odmítala zpřístupnit protistraně zdravotní dokumentaci svého klienta. Jednání bylo nakonec usnesením odročeno a pokračovat bude až po zpracování znaleckého posudku. Po skončení jednání měli studenti možnost klást paní soudkyni dotazy a dozvědět se více o rozdílech mezi civilním a trestním řízení, problematice doručování, znalců, placení nákladů i mnoho dalších praktických rad.