Ukončení odborné praxe 4. ročníku

Dne 8. dubna 2024 žákyně 4. ročníku oboru sociální činnost ukončily odbornou učební praxi, která probíhala od 11. září 2023. Žákyně si samy zajistily praxi v zařízeních zaměřených na děti a mládež, osoby těžce zdravotně postižené a na seniory. Jeden den v týdnu (pondělí) praktikovaly např. v Hospici Dobrého Pastýře v Čerčanech,  v Charitě Vlašim a v Charitě Starý Knín, v pečovatelské službě, v Domově Sedlčany a v Integrovaném centru sociálních služeb v Odlochovicích. Chodily také do mateřských a základních škol a dětských domovů v regionu Benešov. U dětských klientů vykonávaly naše žákyně výchovně vzdělávací práci, pomáhaly s výukou dětí se specifickými vzdělávacími potřebami, poskytovaly pomoc při stravování, na procházkách, při rehabilitaci, ve snoezelenu, při výtvarných činnostech a při canisterapii dětí. Práce s dospělými zdravotně postiženými klienty zahrnovala pomoc při hygieně, oblékání, stravování a při rozvoji motoriky. Žákyně, které pracovaly se seniory vedly zejména aktivizační činnosti. Byly zaměřené na podporu soběstačnosti klienta. Dále organizovaly jejich volný čas, vedly s nimi rozhovory, pomáhaly při anketách spokojenosti u klientů a vykonávaly různé kancelářské práce. Praxe žákyň proběhla bez problémů. Všichni vedoucí praxe hodnotili naše žákyně velmi kladně. I pro naše žákyně byla odborná učební praxe velmi přínosná. Obohatila je o nové vědomosti a dovednosti, některé teoretické znalosti získané ve škole dokázaly žákyně uplatnit i na praxi.