Ústní maturitní zkouška žákyň oboru sociální činnost

V období od 20. května do 22. května 2024 konaly ústní maturitní zkoušku žákyně 4. ročníku oboru sociální činnost. Byly hodnoceny v předmětech český jazyk a literatura, anglický jazyk, sociální politika a služby, pedagogika a sociální péče. Maturitní komise pečlivě poslouchala a hodnotila jednotlivé výkony žákyň. Všechny se na ústní zkoušku připravily velmi dobře a úspěšně ji absolvovaly – čtyři žákyně s vyznamenáním, z toho dvě žákyně se samými jedničkami (celkový počet žákyň 16). Většina maturantek bude i nadále pokračovat ve studiu na vyšších odborných a vysokých školách, některé již půjdou pracovat nebo odjedou do zahraničí zlepšovat své jazykové znalosti. Přejeme všem, ať se i nadále daří.