fbpx
Pro uchazeče

Přijímací řízení 2022

Byly aktualizovány podmínky přijímacího řízení pro školní rok 2022/23

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Za krásami Dánska

Ve dnech 27.9.-1.10.2022 se uskuteční zahraniční poznávací zájezd 50 žáků školy do Dánska. Sraz studentů 27. 9. v 16.45 před SOŠ a SZŠ. Před nástupem do autobusu bude vybíráno potvrzení o bezinfekčnosti a kontrolována platnost cestovního dokladu. Studenti vykazující jakékoli známky nemoci se zájezdu nemohou zúčastnit. Návrat 1.10.2022 v brzkých ranních hodinách (čas upřesní žáci telefonicky po přejezdu hranic ČR). Nezletilé žáky si po příjezdu musí rodiče vyzvednout u autobusu. Pedagogický dozor zájezdu: Mgr. Kohoutová, Ing. Straková, Mgr. Zemanová.

Kurz Sanitář

Kurz Sanitář bude otevřen 3. 10. 2022, začínáme ve 12:30. Minimální počet účastníků je 15, cena kurzu: 9 000 Kč. Další informace

Adaptační kurz prvních ročníků

Ve dnech 12. 9. – 14. 9. 2022 proběhl v rekreačním zařízení Sporthotel Kácov adaptační kurz 1. ročníků oborů veřejnosprávní činnost, sociální činnost, praktická sestra a asistent zubního technika. Každá třída během tří dnů absolvovala soubor aktivit, které měly přispět k brzkému seznámení s daným kolektivem, podnítit spolupráci žáků ve skupinách, podpořit vznik dobrých vztahů ve třídě a předejít tak rozvoji sociálně patologických jevů. Všechny hry a aktivity byly prováděny formou zážitkové pedagogiky. Program zajišťovaly a organizovaly metodička prevence, výchovná poradkyně a speciální pedagog. Všech aktivit se se svými třídami zúčastnili jejich třídní učitelé, kteří měli tak možnost poznat své žáky v jiném prostředí než ve školní lavici. Největší zájem vzbudil preventivní program Policie ČR, zejména práce psovodů a program s protidrogovou tematikou. Příznivé počasí dovolilo, aby celý program proběhl venku, v areálu Sporthotelu a jeho přilehlém okolí. Ohlasy žáků a třídních učitelů ukázaly, že byla v jednotlivých třídách navozena atmosféra spolupráce, důvěry a tolerance. Pro třídní učitele se adaptační kurz stal zdrojem cenných informací o osobnostních rysech i rodinném zázemí jednotlivých žáků. Všechny účastníky adaptačního kurzu pojí řada pěkných a nezapomenutelných zážitků.

 

 

Týden Zdraví v Bystřici

V úterý 20. 9. 2022 se žákyně 3. PS podílely na akci Týden zdraví v Bystřici. Na svém stanovišti měřily krevní tlak, edukovaly o správné masáži srdce a aktivně se podílely na preventivním programu. I přesto, že bylo nevlídné počasí, všichni jsme si den užili. Děkujeme studentkám za jejich pomoc a městu Bystřice za zajištěné zázemí.

(Pokračování textu…)

Exkurze 4. PS v Hospicu Dobrého Pastýře v Čerčanech

Dne 14. 9. 2022 studentky 4. ročníku oboru: Praktická sestra navštívily Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech. Žákyně se dozvěděly potřebné informace, které se týkaly oblasti paliativní péče a také poskytovaných služeb. Měly možnost si celé zařízení prohlédnout. V průběhu exkurze se nám věnovala vrchní sestra Mgr. Lucie Mokrejšová, která trpělivě odpovídala na všechny naše dotazy. Velmi děkujeme!

(Pokračování textu…)

Naše nové atrium pro výuku i volný čas

Naše škola se zapojila do projektu “Pomáhej pohybem”. Studenti i učitelé sbírali při sportovních aktivitách 100 000 bodů, které nadace ČEZ proměnila na 46 000 Kč na zakoupení zahradního nábytku do atria školy. Při slavnostním otevření atria, které proběhlo v pondělí 5. září, byli oceněni žáci, kteří přispěli nejvíce body. Jsou to: Michaela Kovaříková z 2.VC (16 370 bodů), Eliška Charvátová z 2.SC (15 625 bodů) a Eliška Dudkovičová z 3.VC (9 500 bodů). S jarními paprsky bude zahradní nábytek natrvalo instalován v atriu a využíván žáky pro trávení přestávek, poledního klidu i jako venkovní učebna. Všem, kdo sbírali body, moc děkujeme Cute smile emoticon icons vectors set 10 free download (Pokračování textu…)

Projekty EU

Škola získala akreditaci v programu Erasmus+, díky níž bude moci pořádat odborné stáže a kurzy v zahraničí pro žáky i učitele.

Projekt Profesní rozvoj učitelů a rozvoj odborné výuky Střední odborné školy a Střední zdravotnické školy Benešov je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus. Učitelé školy díky němu absolvují kurzy a odborné stáže v zahraničí.

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus. Žáci školy díky němu absolvovali zahraniční odborné stáže v Londýně a Dublinu.

Naše škola se stala partnerem projektu Středočeského kraje: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje.

Logo IKAP

 

Ve škole probíhá Doučování žáků škol – jako realizace národního plánu obnovy.

Škola je partnerem projektu DIGI učitel – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/001235

Sociální partner školy

Katalog škol