Dny otevřených dveří
  • Středa 12. 12. 2018
  • Čtvrtek 10. 1. 2019
  • Pondělí 28. 1. 2019
  • vždy od 14 do 17 hodin
Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Prohlédli jsme si dialyzační středisko

Dne 14. 11. 2018 jsme se studenty oboru Zdravotnický asistent navštívili Dialyzační středisko Fresenius NephroCare v Benešově. V úvodu miniexkurze jsme měli možnost dozvědět se informace o dialyzační léčbě, která je využívána u pacientů s chronickým selháním ledvin. Následovala prohlídka dialyzačního střediska a ukázka přístrojového vybavení. Velmi děkujeme vrchní sestře Mgr.Evě Stejskalové za odborný výklad a také předání zkušeností z praxe týkající se specifik ošetřovatelské péče u této skupiny nemocných. (Pokračování textu…)

Výsledky voleb do školské rady

Nové složení školské rady a výsledky voleb z 8. 11. najdete pod záložkou Škola – Školská rada SOŠ a SZŠ Benešov p.o.

Záloha na zájezd do Belgie a Holandska

Všechny zapsané zájemce o zájezd do Belgie a Holandska prosím, aby si ve čtvrtek 15.11.2018 o velké přestávce vyzvedli přihlášku na zájezd (na místě, kde se zapisovali).

Záloha ve výši 3 200 Kč bude společně s řádně vyplněnou přihláškou vybírána od prvních 49 zapsaných v pondělí 19.11.2018 od 8:55 do 10:50 hod. H. Kohoutovou. Kdo ve stanoveném termínu zálohu či přihlášku nepřinese, ztrácí nárok na zapsané pořadí a své místo přenechává dalšímu předběžně přihlášenému zájemci, který zálohu uhradí a odevzdá přihlášku.

Zájezd do Belgie a Holandska

Na jaře 23.-27. dubna 2019 se uskuteční zájezd do Belgie a Holandska.

Informace zde: Holandsko

Závazní zájemci se mohou hlásit od pátku 9.11.2018 od 7:45 u Mgr. Kohoutové.

Navštívili jsme dětskou traumatologii v Thomayerově nemocnici

Dne 2. 11. 2018, jsme v rámci praktického vyučování, navštívili Thomayerovu nemocnici v Praze Krči – Kliniku dětské chirurgie a traumatologie. Studenti (oboru: Zdravotnický asistent) měli možnost nahlédnout na dětské pracoviště, které se specializuje na dětskou traumatologii a chirurgii. Od roku 2012 je jedním z traumacenter v ČR. V průběhu dopoledne jsme poznali provoz urgentního příjmu, chirurgických ambulancí, standardního oddělení pro děti s doprovodem i bez. Byl nám umožněn i vstup na jednotku intenzivní péče a operační sály.  (Pokračování textu…)

Projekt

Projekt Vzděláním ke kvalitě je spolufinancován Evropskou unií.

Sociální partner školy