fbpx
Pro uchazeče

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Přijímací řízení 2021

Dny otevřených dveří

proběhly online, pokud máte ještě zájem o další informace o škole, můžete psát na školní e-mail: sosbn@sosbn.cz nebo zavolat na číslo: 317 723 084.

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Provoz školy od 26. 4. 2021

od 26. 4. 2021 probíhá distanční výuka ve stejném režimu, jako doposud, ale navíc se umožňuje praktické vyučování a praktická příprava žáků všech ročníků středních škol bez omezení počtu žáků ve skupině, je podmíněna povinným testováním, žáci jsou oprávněni ubytovat se.

mění se mimořádné opatření k povinnému nošení roušek ze dne 21. 4.  – uchazeči o vzdělání jsou při přijímací zkoušce oprávněni nosit jako ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek (nemusí mít respirátor FFP2 tak, jak jsme v informaci uvedli podle předchozího MO).

Mimořádné opatření – omezení provozu škol s účinností od 26. 4. 2021 do odvolání

Ukliďme Česko

I když nám letos epidemiologická situace nedovolila zorganizovat centrální úklid, jak je na naší škole tradiční, studenti 2. ročníku oboru veřejnosprávní činnost přesto nezůstali k přírodě lhostejní a v rámci ekologické výzvy z biologie pomáhali přírodě jednotlivě. Někteří sbírali odpadky odhozené do přírody, jiní sázeli stromky, čistili potok či pečovali o lesní zvěř. Každá pomoc je užitečná a všem za jejich práci patří velký dík.

 

(Pokračování textu…)

Praktická maturitní zkouška oboru veřejnosprávní činnost

Ve středu  28. dubna 2021 vstupovali studenti oboru veřejnosprávní činnost do školy s velkými obavami. Čekala je totiž pětihodinová odborná maturitní písemná práce z práva a veřejné správy. Jejich úkolem bylo zvládnout jak teoretické znalosti z oblasti ústavního, občanského, rodinného, pracovního, obchodního, trestního, správního a mezinárodního práva, tak jejich aplikaci do praxe a orientace v právních předpisech a programu Epis. Prokázali znalost odborných pojmů, působnosti orgánů i průběhu řízení.  Řešili konkrétní příklady ze správní praxe či soudní síně.  Součástí práce bylo napsání usnesení, smlouvy o dílo a žaloby. Poradit si museli též s výpočty z oblasti pracovního práva a správy sociálního zabezpečení. Práce to vůbec nebyla jednoduchá. Všichni odcházeli úplně vyčerpáni, ale s dobrým pocitem, že to snad zvládli. (Pokračování textu…)

4.ZA Spolu to dáme

 

 

Vzpomínky 4.VC na školu

Tuto středu 28. dubna završí čtvrťáci oboru veřejnosprávní činnost svou odbornou přípravu z práva a veřejné správy pětihodinovou maturitní písemnou prací.  Vzpomínají na dny strávené ve škole a při školních akcích a doufají, že středa bude patřit k jejich šťastným dnům.

Přejeme Vám hodně štěstí!

Vaši učitelé

 

On line setkání partnerů mezinárodních projektů

 Dne 19. 4. 2021 se uskutečnilo druhé setkání partnerů mezinárodních projektů Easmus+ a eTwinning na online platformě Google Meet. Učitelé diskutovali průběh práce na projektech, způsob zaznamenávání výsledků projektů a další spolupráci.  (Pokračování textu…)

Projekty EU

Naše škola se stala partnerem projektu Středočeského kraje: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje.

Logo IKAP

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Škola je partnerem projektu DIGI učitel – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/001235

Sociální partner školy

Katalog škol