Dny otevřených dveří
  • Čtvrtek 10. 1. 2019
  • Pondělí 28. 1. 2019
  • vždy od 14 do 17 hodin
Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Olympiáda ANJ – okresní kolo 2018-2019

Ve dnech 19. 2. a 20. 2. 2019 se uskuteční okresní kolo soutěže v anglickém jazyce. (Pokračování textu…)

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce 2019

Propozice ke konání okresního kola Olympiády v českém jazyce: (Pokračování textu…)

Zájezd do Anglie – březen 2020

Návštěva Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR

V pátek 11.1.2019  navštívili studenti 2. a 3. ročníku oboru veřejnosprávní činnost Parlament ČR. Exkurze začala projekcí krátkého filmu.Pak jsme měli možnost shlédnout prostory, které jsou využívány k jednáním, konferencím, schůzím a pro přijímání nejrůznějších delegací. Obdivovali jsme krásu historických budov, ve kterých Senát a Poslanecká sněmovna sídlí a naslouchali zasvěcenému výkladu našich průvodkyň o historii těchto nádherných míst i o současném chodu obou institucí. Největším zážitkem byla možnost usednout do křesel v hlavním jednacím sále. (Pokračování textu…)

Exkurze do Muzea Policie ČR

Žákyně 4. ročníku oborů veřejnosprávní činnost a sociální činnost navštívily 19. prosince 2018 Muzeum Policie ČR v Praze. Měly možnost prohlédnout si expozice vývoje četnictva a policejního sboru. Navštívily několik sálů věnovaných policejním službám např. dopravní, pořádkové nebo kriminální. V dopravním sále si prohlédly různé motocykly používané policisty. Seznámily se také se způsobem vyšetřování trestných činů páchaných na dětech. (Pokračování textu…)

Exkurze v Nemocnici Na Bulovce

Dne 20. 12. 2018 jsme se studenty oboru Zdravotnický asistent navštívili Nemocnice Na Bulovce v Praze. V úvodu nás přivítala náměstkyně pro ošetřovatelskou péči a poté následovala prohlídka podzemní nemocnice s odborným výkladem. Další část exkurze byla věnována návštěvě Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí. Studenti měli šanci vidět a hlavně možnost si vyzkoušet, jakým způsobem probíhá příjem nemocného s vysoce nebezpečnou nákazou. Velké díky patří všem, kteří se nám v průběhu celého dopoledne věnovali. (Pokračování textu…)

Projekt

Projekt Vzděláním ke kvalitě je spolufinancován Evropskou unií.

Sociální partner školy

Katalog škol