fbpx
Pro uchazeče

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?


Přijímací řízení 2022

Byly aktualizovány podmínky přijímacího řízení pro školní rok 2022/23

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Kurz Sanitář

Kurz Sanitář bude otevřen 3. 10. 2022.

Minimální počet účastníků je 15, cena kurzu: 9 000 Kč.

Další informace

Exkurze do Národního pedagogického muzea J. A. K.

V červnových dnech se žákyně 1. ročníku oboru sociální činnost zúčastnily exkurze do Národního pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze. Již cestou mohly obdivovat krásy staré Prahy (Malostranské náměstí, budovu Senátu, Valdštejnské zahrady aj.).
V muzeu se děvčata seznámila s vývojem škol a školního vzdělávání na našem území. Dozvěděly se například, že v Benešově byla první klášterní škola založena již ve 13. století. Vyzkoušely si psát husím brkem, plnily úkoly z pracovního sešitu, viděly školní třídu
a kabinet z přelomu 19. a 20. století a z doby 1. republiky. Součástí expozice byla i výstava s názvem Škola a válka (branná výchova v české škole), kde si žákyně mohly vyzkoušet obleky a masky civilní obrany z 80. let minulého století. Na závěr si mohly koupit staré slabikáře s půvabnými ilustracemi starých školních obrazů.

Přednáška o problematice dětských domovů

Žákyně 3. ročníku oboru sociální činnost se zúčastnily besedy s ředitelem neziskové organizace Děti v akci, panem Ladislavem Samkem. Přednášku otevřel svým osobním příběhem, v němž popsal, jak si on sám prošel ústavní i náhradní rodinnou péčí. V průběhu vyprávění zmínil jednotlivá ústavní zařízení, do nichž mohou být děti umístěny, přičemž svá slova doplňoval jak osobními zkušenostmi, tak i statistikami počtu dětí, které se v nich v současné době nacházejí. Vzhledem k tomu, že v těchto zařízeních pan Samek sám pobýval, ví, s čím se některé z dětí potýkají (nedostatečná podpora, nemožnost rozvíjet svůj talent, …). Prostřednictvím neziskové organizace se proto pan Samek snaží, o zlepšení podmínek života v ústavní péči. Tým organizace Děti v akci tráví víkendy s dětmi z dětských domovů – společně sportují, jezdí na výlety, připravují letní prázdninové pobyty nebo pořádají pro děti talentovou soutěž (připomíná soutěž Československo má talent). Žákyně se o problematiku dětských domovů velmi zajímaly a pokládaly panu Samkovi řadu dotazů.

 

Prezentace odborné praxe 3. ZT

O své zkušenosti z praxe v zubní laboratoři se 28.6.´22 podělili žáci třetího ročníku – Asistent zubního technika. Předvedli své prezentace mladším ročníkům svého oboru, učitelům odborných předmětů, vedoucím laboratoří a vedení školy. Prezentace čtyřtýdenní praxe byly velmi zajímavé a vydařené. Žáci se pochlubili znalostmi a dovednostmi, které jim rozšířily obzor v zubní protetice a také v pracovních vztazích oboru.

Odborná praxe žákyň 2. ročníku oboru sociální činnost

Žákyně 2. ročníku oboru sociální činnost s zúčastnily 2týdenní odborné praxe. Žákyně si praxi zajišťovaly samy a pracovaly převážně v mateřských školách, základních školách, ve školní družině a také na úřadech. Na odborné praxi vykonávaly dohled nad dětmi při hře, na procházkách v přírodě, při hygieně, stravování a odpoledním odpočinku. Připravovaly program a pomůcky pro děti, dělaly osobní asistenci,  učily se s dětmi, nacvičovaly s dětmi písně a básně na besídku, jezdily s dětmi na výlety. Na úřadě vyplňovaly různé tiskopisy, pomáhaly s archivací, kopírovaly, vytvářely tabulky a tvořily písemnosti. Všichni vedoucí praxe naše studentky velmi chválili.

Program primární protidrogové prevence

Žákyně 3. ročníku oboru sociální činnost se zúčastnily programu primární protidrogové prevence s názvem Tvoje cesta načisto. Workshop byl vedený formou interaktivní přednášky založené na promítání skutečného příběhu. Program byl proložený soutěžní hrou a doplněný oborným výkladem policisty nadporučíkem Jaroslavem Bicanem. Policista nerozebíral téma z pohledu zdravotních rizik, ale věnoval  se čistě právní stránce věci. Byla řešena rovina trestního a přestupového práva vztahujícího se k problematice návykových látek, jejich užívání, podávání a prodeje. Cílem programu bylo interaktivní formou vysvětlit trestněprávní odpovědnost v důsledku užívání návykových látek a posílit tak u dospívající mládeže právní vědomí.

Projekty EU

Naše škola se stala partnerem projektu Středočeského kraje: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje.

Logo IKAP

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Ve škole probíhá Doučování žáků škol – jako realizace národního plánu obnovy.

Škola je partnerem projektu DIGI učitel – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/001235

Sociální partner školy

Katalog škol