Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Rubriky

Člověk v náhradách

aneb technika slouží medicíně.

Druháci zdravotnických oborů si prohlédli výstavu v Národním technickém muzeu „Člověk v náhradách“.  Výstava ukazuje vývoj protetiky až k současnosti, vysvětluje problematiku náhrad částí lidského těla, zabývá se i novými poznatky a dalším vývojem. Studenti na výstavě aktivně vyhledávali informace a pomocí připravených pracovních listů pak ve škole prezentovali spolužákům výsledky své práce. (Pokračování textu…)

Exkurze – Čistírna odpadních vod

V pondělí 16. dubna měli studenti 2. ročníku oboru veřejnosprávní a sociální činnost možnost navštívit Čistírnu odpadních vod Benešov. Celým areálem nás provedla vedoucí provozu pí Hana Zbejvalová. Žáci se seznámili s chodem čistírny, pochopili složitý proces čištění odpadní vody a dozvěděli se, jaké změny přinesla rozsáhlá rekonstrukce ČOV v r. 2014.   (Pokračování textu…)

Ukliďme Česko – uklidili jsme 9,6 tun odpadu

Dne 10. 4. jsme se již tradičně zúčastnili akce Ukliďme Česko. Celkem 54 žáků a 4 učitelé odstranili černou skládku na Kavčáku. Na její spodní část, kterou jsme loni uklízeli, již občané odpad téměř nevozí a prostor zarostl trávou. Také přilehlé rokle jsou již čisté a vysekané. V horním prostoru však byla opět vytvořena ohromná černá skládka, kterou jsme zlikvidovali a uklidili i prostor dál, kde bylo mnoho pneumatik. Byla to velká dřina, technické služby nám  odvezly celkem 9,6 tun odpadu. Závěrečný pohled na čistý prostor však stál za to. Fotky lze stáhnout na: https://uloz.to/!r3mZtCMw4PN6/2018-uklidme-cesko-zip (Pokračování textu…)

Dokumentární film Planeta Česko

Ve čtvrtek 12.4.2018 měli studenti možnost vidět nový dokumentární film Mariána Poláka Planeta Česko. Jedná se o první celovečerní film o české přírodě, který ukazuje díky nejmodernějším technologiím fascinující dobrodružství zvířat a rostlin žijících kolem nás zcela zblízka. Žáci poznali např. tokajícího tetřeva, sysly, kteří se přizpůsobili životu blízko sídliště, ledňáčka při lovu, lososy putující z českých řek do moře. Film velmi pěkně ukazuje, jak je příroda silná a přizpůsobuje se prostředí, které jí my – lidé – přetváříme.

Exkurze do Dětského domova se školou Sedlec-Prčice

Dne 11. dubna 2018 se studenti třídy 2.VS zúčastnili exkurze do Dětského domova se školou Sedlec-Prčice. Jedná se o školské zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy pro děti a mládež. Exkurze začala v jídelně, kde se studentům věnoval pan ředitel Mgr. Stanislav Urban. Poskytl jim základní informace o charakteristice zařízení. Poté si žáky převzala paní zástupkyně ředitele pro výchovu Bc. Jana Remešová, která je provedla po základní škole. Studenti měli možnost prohlédnout si třídy, odborné učebny, tělocvičnu s posilovnou. Součástí prohlídky byly i venkovní prostory – fotbalové, basketbalové a tenisové hřiště, skatepark, posezení vhodné k odpočinku a táborákům. Nakonec studenti zamířili do dvojdomků, kde děti žijí v rodinných skupinách. Exkurze se studentům velmi líbila.

Logo školy

Zřizovatel školy

Projekt

Projekt Vzděláním ke kvalitě je spolufinancován Evropskou unií.

Sociální partner školy

RSS

Nastavte si RSS kanál příspěvků z našeho webu a nepřijdete o zajímavé informace o dění ve škole

Návod