Pro uchazeče


Dny otevřených dveří již skončily, ale pokud máte zájem školu navštívit, kontaktujte nás.
Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Exkurze Muzeum Policie ČR a Vyšehrad

Ve středu 5. června jsme se spolužáky z 3.VS a paní učitelkami opustili školní lavice a vyrazili na exkurzi do Prahy. Jako první jsme navštívili Muzeum Policie České republiky, kde jsme se dozvěděli spoustu informací od doby četnické až po tu dnešní. K tomu nám posloužilo několik sálů a expozic, které jsou věnovány nejen policejním složkám, ale také například nejznámějším kriminálním případům. Plni vědomostí jsme se procházkou přes Nuselský most přesunuli na Vyšehrad. Historická cestička nás kolem rotundy sv. Martina dovedla k bazilice sv. Petra a Pavla, odkud jsme zamířili na místní hřbitov. (Pokračování textu…)

Nejmodernější způsob zhotovení keramických náhrad CAD/CAM

Ve dnech 25. 5. a 26. 5. 2019 si žáci oboru asistent zubního technika zkusili modelovat naskenovanou zubní náhradu v počítači (CAD) a seznámili se i s intraolárním skenerem. Viděli názornou ukázku, jak se tento virtuální model posílá v podobě digitální informace do přístroje, kde frézy tuto náhradu vykrouží (CAM). Tento celorobotizovaný postup viděli přímo v provozu v zubní laboratoři Topdent Benešov. Nadšení studentů bylo nepřehlédnutelné a tímto chceme poděkovat vedení a zaměstnancům této zubní laboratoře za ochotu, milý a trpělivý přístup. (Pokračování textu…)

Vítězství ve výtvarné soutěži

Žákyně třídy 1. SC oboru sociální činnost se v měsíci květnu zúčastnily výtvarné soutěže na téma „Rozkvetlá příroda“, kterou ke Dni Země 2019 pořádala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, oddělení Správy CHKO Blaník, Vlašim. Děvčata poslala do soutěže ručně barvené sklenice s přírodními motivy a umístila se na
1. místě v kategorii středních škol. (Pokračování textu…)

Beseda o výcviku vodicích psů

Zástupkyně nadačního fondu Mathilda paní Radka Komárková zavítala 13. května 2019 na besedu se studenty 3. ročníku oboru sociální činnost. Paní Komárková je nevidomá a přivedla s sebou na besedu i vodicího psa. Informovala žáky o problematice osob s těžkým zrakovým postižením, předvedla několik kompenzačních pomůcek a hovořila i o výcviku vodicích psů. (Pokračování textu…)

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení.

Podmínky 2. kola přijímacího řízení

Projekt

Projekt Vzděláním ke kvalitě je spolufinancován Evropskou unií.

Sociální partner školy

Katalog škol