Pro uchazeče

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Dny otevřených dveří

  • Čtvrtek 10. 12. 2020
  • Úterý 12. 1. 2021
  • Pondělí 8. 2. 2021

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Provoz školy od 7. 12.

Výuka pro 1. – 3. ročníky od 7. 12. 2020:

V týdnu od 7. 12. do 11. 12. bude probíhat prezenční výuka těchto tříd: 

1. ročníky (PS, SC, VC, ZT) + 2.VC

V týdnu od 14. 12. do 18. 12 bude probíhat prezenční výuka těchto tříd:

3. ročníky (ZA, VC, SC, ZT) + 2. SC, 2.ZT, 2.PS

Sledujte prosím další informace na webu školy, očekáváme ještě přesnější informace od Ministerstva školství

Nadále pokračuje prezenční výuka 4. ročníků a praktická odborná výuka všech ročníků jako dosud.

Poděkování žákům čtvrtého ročníku oboru Zdravotnický asistent

Vedení benešovské nemocnice Rudolfa a Stefanie děkuje žákům čtvrtého ročníku oboru Zdravotnický asistent za jejich nasazení v práci v nemocnici, kde výborně zvládali práci, a to i v náročném směnném provozu. 

K tomuto poděkování se připojuje i vedení a učitelé Střední odborné školy a Střední zdravotnické školy Benešov.

Obdivujeme jejich práci o to více, že je v letošním roce čeká maturitní zkouška. Museli tedy i při nasazení v nemocnici zvládat distanční výuku a připravovat se k maturitě.

Děkujeme.

Poděkování ředitele Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.

Kalendář přátelství

Žáci z 1VC se v září zapojili do nového mezinárodního projektu „Kalendář přátelství“. Jazykem tohoto eTwinningového projektu je ruština a jeho partnery jsou školy, kde je ruština vyučována jako druhý cizí jazyk. Jsou to převážně školy ze zemí Evropské unie, ale také z dalších evropských zemí, které spolupracují na projektech eTwinningu. Do tohoto nového projektu se zapojily základní a střední školy z Arménie, České republiky, Gruzie, Litvy, Lotyšska, Polska, Ukrajiny a Turecka. Tématem projektu je vytvoření originálních kalendářů v ruštině, ale i práce na jednom společném mezinárodním kalendáři. (Pokračování textu…)

4. ročník oboru veřejnosprávní činnost zpět ve školních lavicích

Studenti oboru veřejnosprávní činnost se pravidelně po celou dobu distanční výuky setkávali se svými vyučujícími všeobecných i odborných předmětů v on-line prostředí. V rámci přípravy na odbornou část maturitní zkoušky se naučili psát smlouvy občanského zákoníku, vypočítávat dovolenou, trénovali orientaci v právních předpisech i řešili konkrétní případy z praxe. Jsou to budoucí administrativní pracovníci, nižší soudní úředníci, účetní, celníci či policisté, proto jim práce u počítače nebyla cizí. A jak se ukazuje, zvládli to skvěle a od středy plynule navázali výukou ve škole. (Pokračování textu…)

Provoz školy od 25. listopadu 2020

 Je povolena osobní přítomnost:
• žáků závěrečných ročníků
• žáků při praktickém vyučování a praktické přípravě ve skupinách maximálně 20 žáků, praktické vyučování se uskutečňuje ve škole
Prezenční výuka je dále povolena u:
• praktického vyučování a praktické přípravy žáků zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb (zde bez omezení počtu žáků ve skupině)
Plnění hejtmanem nařízené pracovní povinnosti má přednost před prezenční i distanční výukou. (Pokračování textu…)

Projekty EU

Naše škola se stala partnerem projektu Středočeského kraje: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje.

Logo IKAP

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Sociální partner školy

Katalog škol