Pro uchazeče
  • Čtvrtek 10. 12. 2020
  • Úterý 12. 1. 2021
  • Pondělí 8. 2. 2021

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Onemocnění Covid19 nebo nařízení karantény

Prosíme všechny žáky a jejich zákonné zástupce, aby škole nahlásili, pokud bude u žáka potvrzeno onemocnění Covid19 nebo nařízena karanténa.

Benešovská Juniorka

Úspěšní žáci a žákyně
Úspěšní žáci a žákyně

Žáci a žákyně naší školy si v neděli 20. září přivstali a reprezentovali velmi úspěšně naši školu v běhu na 975 metrů. Vítězství v kategorii „Nejlepší střední škola“ jim uniklo skutečně o vlásek. Získali stejný počet bodů jako vítězné družstvo gymnázia, jen s jiným rozložením bodů, a to nakonec rozhodlo, že se museli spokojit s druhým místem. Ale o to mají větší odhodlání zabojovat příští rok…

(Pokračování textu…)

Zahájení kurzu Sanitář

Kurz Sanitář bude zahájen v úterý 29. 9. ve 12:30 v budově škola (Černoleská 1997, Benešov, modrá budova u silnice). (Pokračování textu…)

Pokračování adaptačního kurzu pro 1.VC – informace

V úterý 22. 9. 2020 se uskuteční pokračování adaptačního kurzu pro 1. ročník oboru veřejnosprávní činnost.

POZOR ZMĚNY!!!! Sraz v 8:00 na náměstí u kašny. Mějte prosím připraveno 20 Kč na vláček. Do Konopiště pojedeme vláčkem, zpět pěšky. Nezapomeňte si přinést každý šátek a super náladu a do dvojice karimatku. Oběd v Konopišti nebude, velkou svačinu a pití s sebou.

Adaptační kurz

Dne 4. září proběhl v areálu školy adaptační kurz, kterého se zúčastnili žáci 1. ročníků oborů veřejnosprávní činnost, sociální činnost, praktická sestra a asistent zubního technika. Každá třída absolvovala soubor aktivit, které měly přispět k rychlejšímu seznámení se nových žáků mezi sebou navzájem i s třídním učitelem. Hry a aktivity měly rovněž podnítit spolupráci žáků v různě velkých skupinách a podporovat vznik dobrých vztahů ve třídě. 

(Pokračování textu…)

Projekty EU

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Sociální partner školy

Katalog škol