fbpx
Pro uchazeče

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Přijímací řízení 2021

Dny otevřených dveří

proběhly online, pokud máte ještě zájem o další informace o škole, můžete psát na školní e-mail: sosbn@sosbn.cz nebo zavolat na číslo: 317 723 084.

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Přijímací řízení – dodatek

  • upravuje pravidla pro možnost konání jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu
  • rozšiřuje možnost zpětvzetí již uplatněného zápisového lístku

 Uchazeč, který měl konat oba termíny JPZ na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může konat zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v termínu řádném. Uchazeč musí potvrdit řediteli školy (na které měl konat oba termíny JPZ) do 14. května 2021, že bude konat zkoušku v náhradním termínu. Potvrdit konání zkoušky nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již má právo konat zkoušku v náhradním termínu.

Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně přijat (v I. kole přijímacího řízení) na střední školu po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

Přijímací řízení_dodatek

Dodatek OOP – Přijímací řízení

1.VC se zúčastnila Eurokvízu 2021

Středočeský kraj spolu s dalšími členy tzv. Čtyřdohody  (Burgunsko, Porýní – Falc a Opolské vojvodství) pořádá od r. 2002 Eurokvíz pro středoškoláky svých regionů. Letos byly otázky zaměřené na regionální výrobky a suroviny. Žáci 1. ročníku oboru veřejnosprávní činnost se zapojili hned dvěma šestičlennými týmy. Tým vedený Eliškou Šafránkovou dělila od výhry a zájezdu do Bruselu ztráta pouhých dvou bodů.

Třetí setkání partnerů mezinárodních eTwinningových projektů

Dne 14. 5. 2021 se uskutečnilo už třetí letošní online setkání partnerů mezinárodních projektů. Učitelé základních a středních škol z Litvy, Lotyšska, Gruzie, Arménie, Ukrajiny, Polska a Česka diskutovali o pokračování práce na projektech, o potížích distanční výuky, o situaci ve výuce jazyků, IT a reálií v jednotlivých zemích a také o práci na dokončení probíhajících projektů. Naši studenti se v tomto roce zapojili do dvou mezinárodních jazykových projektů: „Kalendář přátelství“ a „Média kolem nás“. Hlavním bodem setkání ale byla příprava společné mezinárodní online hodiny, kde by studenti měli možnost poznat své partnery ze všech zúčastněných zemí a představit se jim.

Ukliďme Česko

I když nám letos epidemiologická situace nedovolila zorganizovat centrální úklid, jak je na naší škole tradiční, studenti 2. ročníku oboru veřejnosprávní činnost přesto nezůstali k přírodě lhostejní a v rámci ekologické výzvy z biologie pomáhali přírodě jednotlivě. Někteří sbírali odpadky odhozené do přírody, jiní sázeli stromky, čistili potok či pečovali o lesní zvěř. Každá pomoc je užitečná a všem za jejich práci patří velký dík.

 

(Pokračování textu…)

Praktická maturitní zkouška oboru veřejnosprávní činnost

Ve středu  28. dubna 2021 vstupovali studenti oboru veřejnosprávní činnost do školy s velkými obavami. Čekala je totiž pětihodinová odborná maturitní písemná práce z práva a veřejné správy. Jejich úkolem bylo zvládnout jak teoretické znalosti z oblasti ústavního, občanského, rodinného, pracovního, obchodního, trestního, správního a mezinárodního práva, tak jejich aplikaci do praxe a orientace v právních předpisech a programu Epis. Prokázali znalost odborných pojmů, působnosti orgánů i průběhu řízení.  Řešili konkrétní příklady ze správní praxe či soudní síně.  Součástí práce bylo napsání usnesení, smlouvy o dílo a žaloby. Poradit si museli též s výpočty z oblasti pracovního práva a správy sociálního zabezpečení. Práce to vůbec nebyla jednoduchá. Všichni odcházeli úplně vyčerpáni, ale s dobrým pocitem, že to snad zvládli. (Pokračování textu…)

Projekty EU

Naše škola se stala partnerem projektu Středočeského kraje: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje.

Logo IKAP

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Škola je partnerem projektu DIGI učitel – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/001235

Sociální partner školy

Katalog škol