Pro uchazeče

Dny otevřených dveří již skončily, ale pokud máte zájem školu navštívit, kontaktujte nás.
Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Exkurze na prestižní zdravotnické pracoviště

Žáci 1. ročníku oboru Zdravotnický asistent, se 16. 4. zúčastnili své 1. odborné exkurze do Thomayerovy nemocnice v Praze. Cílem byla Klinika dětské chirurgie a traumatologie na pavilonu B4. Jedná se o prestižní ambulantní i lůžkové pracoviště, které je specializované na ošetření zlomenin dětského věku. Součástí kliniky je i traumacentrum. Přednostou kliniky je prof. MUDr. Petr Havránek, CSc. Žáci oboru Zdravotnický asistent měli možnost navštívit lůžkovou část pracoviště, kde je zaujalo nejen uspořádání, ale i moderní vybavení historické budovy. (Pokračování textu…)

Ukliďme Česko – uklidili jsme 12,2 tuny odpadu

Dne 4. 4. jsme se již tradičně zúčastnili akce Ukliďme Česko. Celkem 71 žáků a 4 učitelé odstranili černou skládku na Kavčáku. Na její spodní část, kterou jsme loni uklízeli, již občané odpad téměř nevozí a prostor zarostl trávou. Také přilehlé rokle jsou již čisté a vysekané. V horním prostoru však byla opět vytvořena ohromná černá skládka, kterou jsme zlikvidovali. Byla to velká dřina, technické služby nám  odvezly celkem 12,2 tuny odpadu. Závěrečný pohled na čistý prostor však stál za to. (Pokračování textu…)

Sportovně turistický kurz 2019

Informace ke konání sportovně-turistického kurzu. Účastní se třídy 2. ZA, 2. ZT a 3. VS.

Informace

Exkurze žáků oboru veřejnosprávní činnost do Muzea umění a designu

Žáci 2. ročníku oboru veřejnosprávní činnost v pátek 5. dubna navštívili Muzeum umění a designu v Benešově. Téma souviselo se správou kultury, která je jedním z oborů veřejné správy. S příjemnou mladou lektorkou Terezou si prošli nově zrekonstruované místnosti muzea a navštívili expozici moderního umění. Viděli i zajímavé sklepní prostory, které nebyly dříve přístupné. Je to prostor pro začínající umělce. V druhé části programu pracovali v týmech, aby si procvičili společnou práci zaměstnanců v praxi např.činnost kurátorů, architektů, PR zaměstnanců, lektorů. Program v muzeu trval tři hodiny a u našich žáků se setkal s úspěchem. (Pokračování textu…)

XIV. ročník Dne zdraví

Den zdraví se 14. března uskutečnil na naší škole již po čtrnácté. Je to každoročně příležitost, kdy na škole neprobíhá běžná výuka, ale kdy mají všichni žáci i učitelé čas přemýšlet chvilku o sobě, zamyslet se nad tím, jak žijeme, jak jsme sami se sebou spokojeni, co pro své zdraví děláme a co chceme změnit.

Prváci si změřili tlak, dozvěděli se něco o bydlení a s lidmi po úrazu upoutanými na invalidní vozík (Pokračování textu…)

Projekt

Projekt Vzděláním ke kvalitě je spolufinancován Evropskou unií.

Sociální partner školy

Katalog škol