Dny otevřených dveří
  • Středa 12. 12. 2018
  • Čtvrtek 10. 1. 2019
  • Pondělí 28. 1. 2019
  • vždy od 14 do 17 hodin
Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Záloha na zájezd do Belgie a Holandska

Všechny zapsané zájemce o zájezd do Belgie a Holandska prosím, aby si ve čtvrtek 15.11.2018 o velké přestávce vyzvedli přihlášku na zájezd (na místě, kde se zapisovali).

Záloha ve výši 3 200 Kč bude společně s řádně vyplněnou přihláškou vybírána od prvních 49 zapsaných v pondělí 19.11.2018 od 8:55 do 10:50 hod. H. Kohoutovou. Kdo ve stanoveném termínu zálohu či přihlášku nepřinese, ztrácí nárok na zapsané pořadí a své místo přenechává dalšímu předběžně přihlášenému zájemci, který zálohu uhradí a odevzdá přihlášku.

Zájezd do Belgie a Holandska

Na jaře 23.-27. dubna 2019 se uskuteční zájezd do Belgie a Holandska.

Informace zde: Holandsko

Závazní zájemci se mohou hlásit od pátku 9.11.2018 od 7:45 u Mgr. Kohoutové.

Navštívili jsme dětskou traumatologii v Thomayerově nemocnici

Dne 2. 11. 2018, jsme v rámci praktického vyučování, navštívili Thomayerovu nemocnici v Praze Krči – Kliniku dětské chirurgie a traumatologie. Studenti (oboru: Zdravotnický asistent) měli možnost nahlédnout na dětské pracoviště, které se specializuje na dětskou traumatologii a chirurgii. Od roku 2012 je jedním z traumacenter v ČR. V průběhu dopoledne jsme poznali provoz urgentního příjmu, chirurgických ambulancí, standardního oddělení pro děti s doprovodem i bez. Byl nám umožněn i vstup na jednotku intenzivní péče a operační sály.  (Pokračování textu…)

Český den s českými vlajkami

Dne 28.10.2018 bylo v České republice vyvěšeno a nahlášeno 225 191 státních vlajek. Toto číslo bude zapsáno do knihy rekordů. Naše SOŠ a SZŠ přispěla 317 vlajkami, které vyrobili studenti.

Kandidáti pro volby do školské rady

Volby proběhnou 8. 11. během třídních schůzek. (Pokračování textu…)

Projekt

Projekt Vzděláním ke kvalitě je spolufinancován Evropskou unií.

Sociální partner školy