Pro uchazeče

na naší škole již proběhly. Ale pokud máte zájem, můžete si domluvit návštěvu.

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Termíny maturitních zkoušek

Termíny praktických zkoušek, didaktických testů a ústních zkoušek.

Aktuální informace k přijímacímu řízení 2019/2020

  • Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020
  • Vyhláška MŠMT č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020

Termín jednotné přijímací zkoušky je jen jeden: 8. června 2020 od 8:00.

Uchazeč koná zkoušku na škole uvedené na přihlášce první v pořadí. Čas konání jednotné zkoušky je prodloužený – test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut a test z matematiky trvá 85 minut. Centrum zpřístupní výsledky jednotné přijímací zkoušky oběma školám, na které uchazeč podal přihlášku, do 15. června 2020.

Školou zveřejněná kritéria přijímacího řízení se nemění.

Termíny pro školní přijímací zkoušku (platí jen pro obor Asistent zubního technika):

  1. termín: 4. června 2020
  2. termín: 5. června 2020

(Pokračování textu…)

Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Postup při hodnocení žáků

(Pokračování textu…)

Poděkování

Velké poděkování

všem, kteří se zapojili do dobrovolnické činnosti ve zdravotnických zařízeních a v sociálních službách,

všem, kteří tuto činnost organizují a koordinují,

všem, kteří se zapojili do pomoci potřebným jinou formou.

Informace pro uchazeče

Změny v letošním přijímacím řízení

 Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020

Přehled nejdůležitějších změn: 

  1. Jednotná přijímací zkouška se koná pouze jednou – na škole, která je uvedena na přihlášce ke studiu na prvním místě (výsledky budou poskytnuty i druhé škole).
  2. Jednotná přijímací zkouška se bude konat nejdříve v červnu, přesný termín není dosud znám.
  3. Školní přijímací zkouška – zkouška zručnosti pro uchazeče (obor Asistent zubního technika) bude zřejmně předcházet termínu jednotné přijímací zkoušky. O termínech bude škola informovat.
  4. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny osmý den po termínu konání jednotné přijímací zkoušky.
  5. Lhůta pro uplatnění zápisových lístků je zkrácena na 5 pracovních dnů.
  6. Proti rozhodnutí o nepřijetí není možné odvolání (§ 18 výše uvedeného zákona). Na uvolněná místa (po odevzdání zápisových lístků) může ŘŠ přijímat na základě nového rozhodnutí původně nepřijaté uchazeče, kteří se umístili na místech „pod čarou přijetí“.

PRŮVODCE PŘÍPRAVOU NA KONÁNÍ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Projekty EU

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Sociální partner školy

Katalog škol