Pro uchazeče

na naší škole již proběhly. Ale pokud máte zájem, můžete si domluvit návštěvu.

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Přijímací řízení – 2. kolo

Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení – po náhradním termínu přijímacích zkoušek

Odevzdání zápisového lístku do 5 dnů, tedy do 7. 7.:  Poučení (Pokračování textu…)

Maturitní večírek 4.VS

Po předání maturitních vysvědčení následoval v sobotu 27. června ještě maturitní večírek, na kterém se naši čtvrťáci oboru veřejnosprávní činnost a sociální činnost se svojí střední školou rozloučili. Večírek se konal v rodinném statku v Benátkách. Při západu slunce se vzpomínalo, zapíjelo i mluvilo o plánech do budoucna. Mnozí přespali ve stanech a druhý den ještě pokračovali.

(Pokračování textu…)

Slavnostní předání maturitních vysvědčení

Předposlední červnové pondělí se zapsalo do mysli žáků 4. ročníků jako den završující jejich čtyřleté studium. Všichni úspěšní absolventi Střední odborné školy a Střední zdravotnické školy v Černoleské ulici převzali z rukou třídních učitelů maturitní vysvědčení.

Slavnostní atmosféru s  absolventy sdíleli jejich učitelé a vedení školy . Při této tradiční události zazněly tóny studentské hymny i milá slova ředitelky školy.

Všem absolventům roku 2020 gratulujeme k úspěšnému zakončení studia na naší škole a přejeme jim do dalšího studijního, profesního i osobního života hodně zdraví a štěstí. (Pokračování textu…)

Praktická maturitní zkouška oboru veřejnosprávní činnost

Ve čtvrtek 28. května 2020 vstupovali studenti oboru veřejnosprávní činnost do školy s velkými obavami. Čekala je totiž pětihodinová odborná maturitní písemná práce z práva a veřejné správy. Jejich úkolem bylo zvládnout jak teoretické znalosti z oblasti ústavního, občanského, rodinného, pracovního, obchodního, trestního, správního a mezinárodního práva, tak jejich aplikaci do praxe a orientaci v právních a správních předpisech. Prokázali znalost odborných pojmů, působnosti orgánů i průběhu řízení.  Řešili konkrétní příklady ze správní praxe či soudní síně.  Součástí práce bylo napsání správního rozhodnutí, kupní smlouvy a návrhu na zvýšení výživného. Poradit si museli též s výpočty z oblasti pracovního práva a správy sociálního zabezpečení. (Pokračování textu…)

Projekty EU

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Sociální partner školy

Katalog škol