Pro uchazeče


Dny otevřených dveří již skončily, ale pokud máte zájem školu navštívit, kontaktujte nás.
Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Slavnostní ukončení studia

Ředitelství Střední odborné školy a Střední zdravotnické školy a absolventi 4. ročníků Vás srdečně zvou na slavnostní ukončení studia, které se koná ve středu 5. června 2019 ve 14,00 hodin v Městském divadle Na Poště.

Beseda o výcviku vodicích psů

Zástupkyně nadačního fondu Mathilda paní Radka Komárková zavítala 13. května 2019 na besedu se studenty 3. ročníku oboru sociální činnost. Paní Komárková je nevidomá a přivedla s sebou na besedu i vodicího psa. Informovala žáky o problematice osob s těžkým zrakovým postižením, předvedla několik kompenzačních pomůcek a hovořila i o výcviku vodicích psů. Právě výcvik vodicích psů je posláním nadačního fondu. Mathilda podporuje programy, které výrazně napomáhají ke zlepšení kvality života nevidomých a slabozrakých. Beseda se žákům velmi líbila.

 

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení.

Podmínky 2. kola přijímacího řízení

Středočeský taneční pohár

Ve čtvrtek 9. května 2019 pořádala naše škola v sále Městského divadla Na Poště soutěž v moderních tancích pro ZŠ a SŠ – Středočeský taneční pohár. V Benešově již X. ročníku této soutěže se zúčastnilo 31 týmů z Benešova, Postupic, Vlašimi, Říčan i Sedlčan. Vítězné týmy postoupily do krajského kola, které se uskuteční 16. května v Mladé Boleslavi. (Pokračování textu…)

Den otevřených dveří u Hasičského záchranného sboru v Benešově

V rámci vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví a prevence, se zúčastnili žáci 1. ročníku SOŠ a SZŠ, příspěvková organizace, zdravotnického oboru Zubní technik, Dne otevřených dveří u Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, územní odbor  Benešov. Celá akce probíhala 7.

(Pokračování textu…)

Zájezd Belgie a rozkvetlé Holandsko

Sešli jsme se plni očekávání v úterý 23. dubna u školy, kam za chvilku dorazil autobus s milou průvodkyní Šárkou. Rychle jsme naložili zavazadla a vyjeli. Cesta pěkně ubíhala a každý z nás se snažil alespoň na chvíli usnout, aby měl energii na další den.

V 7 hodin ráno jsme byli v Bruselu, hlavním městě Belgie. Na ulicích se teprve uklízelo, my však hned vyrazili na prohlídku. Navštívili jsme katedrálu (Pokračování textu…)

Projekt

Projekt Vzděláním ke kvalitě je spolufinancován Evropskou unií.

Sociální partner školy

Katalog škol