Kurz začne 30. 9. 2024 ve 12:30 v budově školy.

Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola Benešov, příspěvková organizace nabízí vzdělávání v kvalifikačním kurzu

Sanitář

Vzdělávací program je akreditován Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č. j. 5499/2022-6/ONP, dne 30. 5. 2022.

Absolvent kurzu získá Osvědčení o získané odborné způsobilosti k výkonu povolání Sanitář podle § 42 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Přihlášky posílejte nejpozději do 30. 8. 2024 (upřednostňujeme v elektronické formě)

Kurz bude otevřen, pokud se přihlásí nejméně 15 účastníků. (Maximální kapacita kurzu je 20 osob.)

Místo konání kurzu: Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola Benešov, Černoleská 1997 (modrá budova u silnice).

Podmínky přijetí do kurzu:

  • ukončené základní vzdělání (ověřená kopie vysvědčení k přihlášce)
  • dovršení 18 let věku
  • očkování proti hepatitidě B (potvrzení od lékaře k přihlášce)
  • zdravotní průkaz

Cena kurzu: 9 000 Kč

telefon: 317 723 084

e-mail: sosbn@sosbn.cz, předmět: sanitář

Kontaktní osoba pro další informace: Mgr. Jitka Stojánková, e-mail: stojankova@sosbn.cz

Přihláška je k dispozici v sekretariátu školy,

nebo si ji můžete stáhnout zde:

Přihláška na sanitáře (formát doc)

Přihláška na sanitáře (formát PDF)