Kurz začne 2. 10. 2023 ve 12:30 v budově školy.

Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola Benešov, příspěvková organizace nabízí vzdělávání v kvalifikačním kurzu

Sanitář

Vzdělávací program je akreditován Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č. j. 30899/2012/VZV, dne 9. 10. 2012.

Absolvent kurzu získá Osvědčení o získané odborné způsobilosti k výkonu povolání Sanitář podle § 42 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Přihlášky posílejte nejpozději do 31. 8. 2023

Kurz bude otevřen, pokud se přihlásí nejméně 15 účastníků. (Maximální kapacita kurzu je 20 osob.)

Místo konání kurzu: Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola Benešov, Černoleská 1997 (modrá budova u silnice).

Podmínky přijetí do kurzu:

  • ukončené základní vzdělání (ověřená kopie vysvědčení k přihlášce)
  • dovršení 18 let věku
  • očkování proti hepatitidě B (potvrzení od lékaře k přihlášce)
  • zdravotní průkaz

Cena kurzu: 9 000 Kč

telefon: 317 723 084

e-mail: sosbn@sosbn.cz, předmět: sanitář

Kontaktní osoba pro další informace: Mgr. Jitka Stojánková, e-mail: stojankova@sosbn.cz

Přihláška je k dispozici v sekretariátu školy,

nebo si ji můžete stáhnout zde:

Přihláška (formát pdf)

Přihláška (formát doc)