Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola Benešov, příspěvková organizace

nabízí vzdělávání v

kvalifikačním kurzu

Sanitář

Vzdělávací program je akreditován Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č. j. 30899/2012/VZV, dne 9. 10. 2012.

Absolvent kurzu získá Osvědčení o získané odborné způsobilosti k výkonu povolání Sanitář podle § 42 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Kurz se bude otevírat v říjnu 2022.

Začátek kurzu: 3. 10. 2022

Přihlášky posílejte nejpozději do 15. 9. 2022

Kurz bude otevřen, pokud se přihlásí nejméně 15 účastníků. (Maximální kapacita kurzu je 25 osob.)

Místo konání kurzu: Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola Benešov, Černoleská 1997 (modrá budova u silnice).

Podmínky přijetí do kurzu:

  • ukončené základní vzdělání (ověřená kopie vysvědčení k přihlášce)
  • dovršení 18 let věku
  • očkování proti hepatitidě B (potvrzení od lékaře k přihlášce)
  • zdravotní průkaz

Cena kurzu: 9 000 Kč

telefon: 317 723 084

e-mail: sosbn@sosbn.cz, předmět: sanitář

Kontaktní osoba pro další informace: Mgr. Jitka Stojánková, e-mail: stojankova@sosbn.cz

Přihláška je k dispozici v sekretariátu školy,

nebo si ji můžete stáhnout zde:

Přihláška (formát pdf)

Přihláška (formát doc)