Home » Škola » Spolek rodičů a přátel

Pro uchazeče
 • 12. 12. 2019
 • od 14 do 17 hodin

 • 14. 1. 2020
 • od 14 do 17 hodin

  Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

  Zřizovatel školy

  Logo školy

  Škola udržitelného rozvoje

  Certifikat

  Spolek rodičů a přátel

  Spolek rodičů a přátel SOŠ a SZŠ Benešov

  Spolek rodičů a přátel SOŠ a SZŠ Benešov je nezávislým sdružením občanů, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců žáků Střední odborné školy a Střední zdravotnické školy Benešov, příspěvkové organizace a dále přátel Školy sdružených na základě dobrovolnosti a společného zájmu podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).

  Cílem činnosti Spolku je především:

  • poskytovat účinnou pomoc škole při plnění jejího výchovného a vzdělávacího poslání
  • vytvářet bezpečné a všestranně rozvíjející psychosociální klima ve škole
  • podporovat rozvoj dalšího vzdělávání včetně zájmové činnosti
  • sjednocovat vzdělávací působení rodiny a školy
  • podporovat aktivity školy (soutěže, lyžařské a turistické kurzy apod.) a provoz školy
  • vytvářet vzájemnou spolupráci a podporu mezi rodiči a učiteli
  • podporovat sportovní aktivity žáků
  • podporovat mezinárodní styky školy a studentské výměnné pobyty
  • podporovat sociálně slabší žáky
  • podporovat nadané žáky
  • organizovat nebo pomáhat s organizací kulturních, sportovních a společenských akcí pro žáky a rodiče
  • pomáhat škole při získávání dárců a sponzorů

  Výbor SRP SOŠ a SZŠ Benešov

  Stanovy spolku

   

  Projekty

  Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

  Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

  Sociální partner školy

  Katalog škol