Home » Škola » Spolek rodičů a přátel

Pro uchazeče

na naší škole již proběhly. Ale pokud máte zájem, můžete si domluvit návštěvu.

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Spolek rodičů a přátel

Spolek rodičů a přátel SOŠ a SZŠ Benešov

Spolek rodičů a přátel SOŠ a SZŠ Benešov je nezávislým sdružením občanů, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců žáků Střední odborné školy a Střední zdravotnické školy Benešov, příspěvkové organizace a dále přátel Školy sdružených na základě dobrovolnosti a společného zájmu podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).

Cílem činnosti Spolku je především:

 • poskytovat účinnou pomoc škole při plnění jejího výchovného a vzdělávacího poslání
 • vytvářet bezpečné a všestranně rozvíjející psychosociální klima ve škole
 • podporovat rozvoj dalšího vzdělávání včetně zájmové činnosti
 • sjednocovat vzdělávací působení rodiny a školy
 • podporovat aktivity školy (soutěže, lyžařské a turistické kurzy apod.) a provoz školy
 • vytvářet vzájemnou spolupráci a podporu mezi rodiči a učiteli
 • podporovat sportovní aktivity žáků
 • podporovat mezinárodní styky školy a studentské výměnné pobyty
 • podporovat sociálně slabší žáky
 • podporovat nadané žáky
 • organizovat nebo pomáhat s organizací kulturních, sportovních a společenských akcí pro žáky a rodiče
 • pomáhat škole při získávání dárců a sponzorů

Výbor SRP SOŠ a SZŠ Benešov

Stanovy spolku

 

Projekty EU

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Sociální partner školy

Katalog škol