fbpx

Home » Škola » Spolek rodičů a přátel

Pro uchazeče

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Dny otevřených dveří

vždy od 15:00, 16:00 a 17:00

Přijímací řízení 2022

Podmínky přijímacího řízení pro rok 2022 budou zveřejněny v lednu 2022. Zatím se můžete podívat, jak to vypadalo v roce 2021.

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Spolek rodičů a přátel

Spolek rodičů a přátel SOŠ a SZŠ Benešov

Spolek rodičů a přátel SOŠ a SZŠ Benešov je nezávislým sdružením občanů, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců žáků Střední odborné školy a Střední zdravotnické školy Benešov, příspěvkové organizace a dále přátel Školy sdružených na základě dobrovolnosti a společného zájmu podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).

Cílem činnosti Spolku je především:

 • poskytovat účinnou pomoc škole při plnění jejího výchovného a vzdělávacího poslání
 • vytvářet bezpečné a všestranně rozvíjející psychosociální klima ve škole
 • podporovat rozvoj dalšího vzdělávání včetně zájmové činnosti
 • sjednocovat vzdělávací působení rodiny a školy
 • podporovat aktivity školy (soutěže, lyžařské a turistické kurzy apod.) a provoz školy
 • vytvářet vzájemnou spolupráci a podporu mezi rodiči a učiteli
 • podporovat sportovní aktivity žáků
 • podporovat mezinárodní styky školy a studentské výměnné pobyty
 • podporovat sociálně slabší žáky
 • podporovat nadané žáky
 • organizovat nebo pomáhat s organizací kulturních, sportovních a společenských akcí pro žáky a rodiče
 • pomáhat škole při získávání dárců a sponzorů

Výbor SRP SOŠ a SZŠ Benešov

Stanovy spolku

 

Projekty EU

Naše škola se stala partnerem projektu Středočeského kraje: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje.

Logo IKAP

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Škola je partnerem projektu DIGI učitel – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/001235

Sociální partner školy

Katalog škol