fbpx

Home » Maturita » Hodnocení praktických a písemných zkoušek » Zdravotnický asistent – praktická zkouška

Pro uchazeče

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Přijímací řízení 2021

Dny otevřených dveří

proběhly online, pokud máte ještě zájem o další informace o škole, můžete psát na školní e-mail: sosbn@sosbn.cz nebo zavolat na číslo: 317 723 084.

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Zdravotnický asistent – praktická zkouška

1. Aplikace teoretických znalostí

  • získávání informací o nemocných, stanovení priorit ošetřovatelské péče, teoretické zdůvodnění výkonů

2. Instrumentální dovednosti

  • realizace ošetřovatelské péče dle stanovených priorit, dodržování BOZP, organizační schopnosti, respektování práv pacientů, aktivita, schopnost empatie, spolupráce se zdravotnickým týmem, sebehodnocení

3. Komunikace

  • verbální a nonverbální komunikace, úroveň společenské a profesionální komunikace

4. Dokumentace

5. Ústní obhajoba

Výsledky se klasifikují podle následujících kritérií:

Stupeň 1 (výborný)

Žák si získá přesné a ucelené informace o nemocném. Definuje onemocnění, příčiny, příznaky, popíše vyšetřovací metody a léčbu. Dokáže teoreticky zdůvodnit jednotlivé činnosti a realizuje ošetřovatelskou péči dle stanovených priorit. Dodržuje předpisy BOZP, spolupracuje se zdravotnickým týmem. Využívá prvky aktivní ošetřovatelské péče, uplatňuje profesionální komunikaci a empatii.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák si získá přesné a ucelené informace o nemocném. Definuje onemocnění, příčiny, příznaky, popíše vyšetřovací metody a léčbu. Prokazuje drobné teoretické nedostatky při jednotlivých ošetřovatelských činnostech dle stanovených priorit. Dodržuje předpisy BOZP, spolupracuje se zdravotnickým týmem. Využívá prvky aktivní ošetřovatelské péče, uplatňuje profesionální komunikaci a empatii.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák si získá informace o nemocném s občasnou pomocí učitele. Definuje onemocnění, příčiny, příznaky, vyšetřovací metody a léčbu s drobnými nedostatky. Teoretické zdůvodnění dílčích činností prokazuje na průměrné úrovni. Ošetřovatelskou péči realizuje dle stanovených priorit s pomocí. Dodržuje předpisy BOZP, spolupracuje se zdravotnickým týmem. Využívá prvky aktivní ošetřovatelské péče, uplatňuje profesionální komunikaci a empatii.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák si získává informace o nemocném s pomocí učitele. Prokazuje teoretické nedostatky v oblasti klinické i ošetřovatelské. Ošetřovatelskou péči realizuje nesamostatně, u dílčích výkonů se dopouští závažných chyb. Poskytuje ošetřovatelskou péči pouze na pasivní úrovni, vázne organizace práce. Dodržuje předpisy BOZP, spolupracuje se zdravotnickým týmem. Komunikativní dovednosti jsou průměrné až podprůměrné.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák si získává informace o nemocném na nedostatečné úrovni. Prokazuje značné teoretické nedostatky v oblasti klinické i ošetřovatelské. Ošetřovatelskou péči realizuje nesamostatně, u dílčích výkonů se dopouští zásadních hrubých chyb. Poskytuje ošetřovatelskou péči na pasivní úrovni pouze pod vedením učitele, není schopen samostatné organizace práce s ohledem na potřeby nemocných. Dodržuje předpisy BOZP, vázne spolupráce se zdravotnickým týmem. Komunikativní dovednosti jsou podprůměrné.

Projekty EU

Naše škola se stala partnerem projektu Středočeského kraje: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje.

Logo IKAP

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Škola je partnerem projektu DIGI učitel – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/001235

Sociální partner školy

Katalog škol