Home » Maturita » Hodnocení praktických a písemných zkoušek » Zdravotnický asistent – praktická zkouška

Pro uchazeče
 • 4. 11. 2019
 • od 10 do 15 hodin

 • 12. 12. 2019
 • od 14 do 17 hodin

 • 14. 1. 2020
 • od 14 do 17 hodin

  Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

  Zřizovatel školy

  Logo školy

  Škola udržitelného rozvoje

  Certifikat

  Zdravotnický asistent – praktická zkouška

  1. Aplikace teoretických znalostí

  • získávání informací o nemocných, stanovení priorit ošetřovatelské péče, teoretické zdůvodnění výkonů

  2. Instrumentální dovednosti

  • realizace ošetřovatelské péče dle stanovených priorit, dodržování BOZP, organizační schopnosti, respektování práv pacientů, aktivita, schopnost empatie, spolupráce se zdravotnickým týmem, sebehodnocení

  3. Komunikace

  • verbální a nonverbální komunikace, úroveň společenské a profesionální komunikace

  4. Dokumentace

  5. Ústní obhajoba

  Výsledky se klasifikují podle následujících kritérií:

  Stupeň 1 (výborný)

  Žák si získá přesné a ucelené informace o nemocném. Definuje onemocnění, příčiny, příznaky, popíše vyšetřovací metody a léčbu. Dokáže teoreticky zdůvodnit jednotlivé činnosti a realizuje ošetřovatelskou péči dle stanovených priorit. Dodržuje předpisy BOZP, spolupracuje se zdravotnickým týmem. Využívá prvky aktivní ošetřovatelské péče, uplatňuje profesionální komunikaci a empatii.

  Stupeň 2 (chvalitebný)

  Žák si získá přesné a ucelené informace o nemocném. Definuje onemocnění, příčiny, příznaky, popíše vyšetřovací metody a léčbu. Prokazuje drobné teoretické nedostatky při jednotlivých ošetřovatelských činnostech dle stanovených priorit. Dodržuje předpisy BOZP, spolupracuje se zdravotnickým týmem. Využívá prvky aktivní ošetřovatelské péče, uplatňuje profesionální komunikaci a empatii.

  Stupeň 3 (dobrý)

  Žák si získá informace o nemocném s občasnou pomocí učitele. Definuje onemocnění, příčiny, příznaky, vyšetřovací metody a léčbu s drobnými nedostatky. Teoretické zdůvodnění dílčích činností prokazuje na průměrné úrovni. Ošetřovatelskou péči realizuje dle stanovených priorit s pomocí. Dodržuje předpisy BOZP, spolupracuje se zdravotnickým týmem. Využívá prvky aktivní ošetřovatelské péče, uplatňuje profesionální komunikaci a empatii.

  Stupeň 4 (dostatečný)

  Žák si získává informace o nemocném s pomocí učitele. Prokazuje teoretické nedostatky v oblasti klinické i ošetřovatelské. Ošetřovatelskou péči realizuje nesamostatně, u dílčích výkonů se dopouští závažných chyb. Poskytuje ošetřovatelskou péči pouze na pasivní úrovni, vázne organizace práce. Dodržuje předpisy BOZP, spolupracuje se zdravotnickým týmem. Komunikativní dovednosti jsou průměrné až podprůměrné.

  Stupeň 5 (nedostatečný)

  Žák si získává informace o nemocném na nedostatečné úrovni. Prokazuje značné teoretické nedostatky v oblasti klinické i ošetřovatelské. Ošetřovatelskou péči realizuje nesamostatně, u dílčích výkonů se dopouští zásadních hrubých chyb. Poskytuje ošetřovatelskou péči na pasivní úrovni pouze pod vedením učitele, není schopen samostatné organizace práce s ohledem na potřeby nemocných. Dodržuje předpisy BOZP, vázne spolupráce se zdravotnickým týmem. Komunikativní dovednosti jsou podprůměrné.

  Projekt

  Projekt Vzděláním ke kvalitě je spolufinancován Evropskou unií.

  Sociální partner školy

  Katalog škol