Home » Maturita » Hodnocení praktických a písemných zkoušek » Zdravotnický asistent – praktická zkouška

Pro uchazeče


Dny otevřených dveří již skončily, ale pokud máte zájem školu navštívit, kontaktujte nás.
Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Zdravotnický asistent – praktická zkouška

1. Aplikace teoretických znalostí

  • získávání informací o nemocných, stanovení priorit ošetřovatelské péče, teoretické zdůvodnění výkonů

2. Instrumentální dovednosti

  • realizace ošetřovatelské péče dle stanovených priorit, dodržování BOZP, organizační schopnosti, respektování práv pacientů, aktivita, schopnost empatie, spolupráce se zdravotnickým týmem, sebehodnocení

3. Komunikace

  • verbální a nonverbální komunikace, úroveň společenské a profesionální komunikace

4. Dokumentace

5. Ústní obhajoba

Výsledky se klasifikují podle následujících kritérií:

Stupeň 1 (výborný)

Žák si získá přesné a ucelené informace o nemocném. Definuje onemocnění, příčiny, příznaky, popíše vyšetřovací metody a léčbu. Dokáže teoreticky zdůvodnit jednotlivé činnosti a realizuje ošetřovatelskou péči dle stanovených priorit. Dodržuje předpisy BOZP, spolupracuje se zdravotnickým týmem. Využívá prvky aktivní ošetřovatelské péče, uplatňuje profesionální komunikaci a empatii.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák si získá přesné a ucelené informace o nemocném. Definuje onemocnění, příčiny, příznaky, popíše vyšetřovací metody a léčbu. Prokazuje drobné teoretické nedostatky při jednotlivých ošetřovatelských činnostech dle stanovených priorit. Dodržuje předpisy BOZP, spolupracuje se zdravotnickým týmem. Využívá prvky aktivní ošetřovatelské péče, uplatňuje profesionální komunikaci a empatii.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák si získá informace o nemocném s občasnou pomocí učitele. Definuje onemocnění, příčiny, příznaky, vyšetřovací metody a léčbu s drobnými nedostatky. Teoretické zdůvodnění dílčích činností prokazuje na průměrné úrovni. Ošetřovatelskou péči realizuje dle stanovených priorit s pomocí. Dodržuje předpisy BOZP, spolupracuje se zdravotnickým týmem. Využívá prvky aktivní ošetřovatelské péče, uplatňuje profesionální komunikaci a empatii.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák si získává informace o nemocném s pomocí učitele. Prokazuje teoretické nedostatky v oblasti klinické i ošetřovatelské. Ošetřovatelskou péči realizuje nesamostatně, u dílčích výkonů se dopouští závažných chyb. Poskytuje ošetřovatelskou péči pouze na pasivní úrovni, vázne organizace práce. Dodržuje předpisy BOZP, spolupracuje se zdravotnickým týmem. Komunikativní dovednosti jsou průměrné až podprůměrné.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák si získává informace o nemocném na nedostatečné úrovni. Prokazuje značné teoretické nedostatky v oblasti klinické i ošetřovatelské. Ošetřovatelskou péči realizuje nesamostatně, u dílčích výkonů se dopouští zásadních hrubých chyb. Poskytuje ošetřovatelskou péči na pasivní úrovni pouze pod vedením učitele, není schopen samostatné organizace práce s ohledem na potřeby nemocných. Dodržuje předpisy BOZP, vázne spolupráce se zdravotnickým týmem. Komunikativní dovednosti jsou podprůměrné.

Projekt

Projekt Vzděláním ke kvalitě je spolufinancován Evropskou unií.

Sociální partner školy

Katalog škol