2.PS na exkurzi ve FTN Krč

Ve čtvrtek 11. 4. 2024 navštívili žáci 2. PS oboru praktická sestra Fakultní Thomayerovu nemocnici, Kliniku dětské chirurgie a traumatologie.

Cílem exkurze by workshop zaměřený na používání moderních metod v obvazové technice.

Žáci se seznámili se speciálními fixacemi různých typů zlomenin nejen klasickými metodami, ale i s využíváním moderních plastových materiálů.

Ukázky byly zaměřeny na důležitost spolupráce s nemocným, ovládání obvazové techniky, znalost rizik a prevenci chybného přiložení sádrového obvazu.

Workshop vedla sestra Petra Hošková ve spolupráci s MUDr. Alešem Přechem, kterým patří velký dík za ochotu a předané zkušenosti a vědomosti.

Návštěvu KDCHT jsme zároveň využili k prohlídce nově zrekonstruovaného dětského oddělení, kterým nás provedla staniční sestra Kateřina Špundová, které děkujeme za prezentaci oddělení před rekonstrukcí i v jejím průběhu.

Všem dětským pacientům přejeme klidné uzdravování, sestřičkám pohodovou práci v krásném, novém a příjemném prostředí.

Poděkování patří i vrchní sestře Lence Hasové, která pomohla s organizací celého dopoledne.