3.PS na Oddělení klinické biochemie a Oddělení klinické mikrobiologie

V úterý 16. 4. 2024 žáci 3. ročníku oboru praktická sestra měli možnost navštívit Oddělení klinické biochemie a Oddělení klinické mikrobiologie v benešovské nemocnici. V průběhu exkurze se studenti seznámili s jednotlivými vyšetřovacími metodami a také se zásadami správného odběru veškerého biologického materiálu. Práce v laboratoři je velmi zajímavá a pro každého pacienta nepostradatelná. Poskytuje ucelený obraz o tom, co se v těle nemocného děje. Chtěli bychom touto cestou poděkovat vrchní sestře Michale Bendové, Ing. Haně Ptáčkové, MUDr. Zdeňce Krobové a všem laborantkám a sestřičkám, které se nám v průběhu celé exkurze věnovaly.