fbpx

Home » Articles posted by Helena Machuldová

Author Archives: Helena Machuldová

Pro uchazeče

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Přijímací řízení 2022

Podmínky přijímacího řízení pro rok 2022 budou zveřejněny v lednu 2022. Zatím se můžete podívat, jak to vypadalo v roce 2021.

Dny otevřených dveří

Středa 8. 12. 2021

Čtvrtek 20. 1. 2022

Úterý 8. 2. 2022

vždy od 14:00, 15:00 a 16:00

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Odborná praxe žáků oboru sociální činnost

V termínu od 24. května 2021 do 25. června 2021 se žáci 2. a 3. ročníku oboru sociální činnost zúčastnili odborné praxe. Ve 2. ročníku byla praxe 2týdenní a ve 3. ročníku 3týdenní. Žáci si sami zajistili praxi převážně v mateřských, základních a speciálních školách, dále pak ve školní družině, v domovech seniorů, v domovech pro osoby se zdravotním postižením, v domovech se zvláštním režimem a na úřadu práce. Na odborné praxi žáci vykonávali dohled nad dětmi při hře, na procházkách v přírodě, na výletech, při hygieně a stravování. Připravovali program a pomůcky pro děti, dělali asistenty pedagoga – pomáhali žákům se speciálními vzdělávacími potřebami při výuce. V sociálních zařízeních pečovali o klienta – jeho lůžko, hygienu, stravování, pitný režim, mobilitu, prováděli polohování a aktivizaci klientů. Na úřadě práce se seznámili se spisovou dokumentací klienta, s různými tiskopisy, pomáhali s archivací, prováděli činnosti na oddělení trhu práce, zaměstnanosti, hmotné nouze a příspěvku na péči. (Pokračování textu…)

Praktické hodiny pečovatelství

Ve 3. ročníku oboru sociální činnost proběhly na přelomu května a června praktické hodiny pečovatelství. Žáci se pod vedením paní učitelky Mgr. Martiny Pacovské seznámili se standardním a speciálním lůžkem a se zásadami úpravy lůžka. Každý žák si sám vyzkoušel vlastní postup převlékání lůžka a fyzicky náročný výkon úpravy lůžka s klientem.

Další praktické hodiny pečovatelství byly věnovány měření fyziologických funkcí. Žáci si měřili tělesnou teplotu, krevní tlak, pulz a dech. Paní učitelka Pacovská přinesla do hodiny různé druhy teploměrů (digitální, bezkontaktní, rtuťový skleněný, …), se kterými si žáci měřili svoji tělesnou teplotu. Pak si vzájemně měřili pulz pohmatem na vřetenní tepně, poslechem pomocí fonendoskopu a také sledovali pulz pomocí monitoru. Na závěr si žáci nacvičili měření krevního tlaku pomocí tonometru a manžety. Jednodušší a rychlejší bylo pro žáky měření krevního tlaku pomocí digitálního tonometru. (Pokračování textu…)

Dobrovolnická činnost žáků oboru sociální činnost

 Žáci 2. a 3. ročníku oboru sociální činnost se v době nouzového stavu zapojili do dobrovolnické činnosti v Domově seniorů v Benešově  a v Mnichovicích u Prahy. Žáci pomáhali se stravováním klientů, s osobní hygienou, s pohybem a přemísťováním, převlékali a dezinfikovali lůžka, komunikovali a aktivizovali klienty (hráli s klienty hry, vyprávěli si, četli, zpívali). Sociální pracovnice přivítala pomoc i v administrativě. Pro klienty i zaměstnance Domovů seniorů byli naši dobrovolníci pomocí a zpestřením. Žáci oboru sociální činnost ukázali v praxi, že mají vztah ke klientům a umí s nimi jednat. (Pokračování textu…)

Dětský domov, základní škola a školní jídelna Sedlec-Prčice

18. února 2020 se žáci 2. ročníku oboru sociální činnost zúčastnili exkurze do školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy dětí a mládeže Dětského domova se školou Sedlec-Prčice. Hned v úvodu návštěvy žáky seznámil se zařízením řiditel pan magistr Stanislav Urban. Žáci se dozvěděli, že do Dětského domova Sedlec se umísťují děti a mládež obojího pohlaví, zpravidla ve věku od 6 do 15 ti let, případně do ukončení povinné školní docházky. (Pokračování textu…)

Exkurze v Montessori školce

Žáci 4. ročníku oboru sociální činnost navštívili modrou třídu Mateřské školy ve Vlašimi na Vorlině. Modrá Montessori třída nabízí rodičům a jejich dětem alternativní výchovu a vzdělávání, pracuje s prvky a principy Montessori pedagogiky. Třída se skládá ze dvou místností. Hlavní třída je určená pro práci s pomůckami a druhá třída tzv. „pohádkárna“ slouží dětem k setkávání na elipse a k odpočinku. (Pokračování textu…)

Projekty EU

Naše škola se stala partnerem projektu Středočeského kraje: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje.

Logo IKAP

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Škola je partnerem projektu DIGI učitel – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/001235

Sociální partner školy

Katalog škol