fbpx

Home » Akce školy

Category Archives: Akce školy

Pro uchazeče

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Přijímací řízení 2021

Dny otevřených dveří

proběhly online, pokud máte ještě zájem o další informace o škole, můžete psát na školní e-mail: sosbn@sosbn.cz nebo zavolat na číslo: 317 723 084.

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Přijímací řízení – 2. kolo – výsledky

Bodové hodnocení uchazečů

Výsledky – přijatí

Výsledky – nepřijatí

Poučení o odevzdání zápisového lístku

  • Pokud máte zájem o studium na naší škole, potvrďte jej odevzdáním zápisového lístku do kanceláře školy nejpozději do 1. 7. 2021

Výsledky přijímacího řízení v náhradním termínu

Poučení o odevzdání zápisového lístku – do 28. 6. 2021 včetně

Výsledky přijímacího řízení pro jednotlivé obory:

(Pokračování textu…)

Odborná praxe studentů 2. ročníku oboru veřejnosprávní činnost

Studenti 2. ročníku oboru veřejnosprávní činnost absolvovali v termínu od 17. 5. do 4. 6. souvislou 3týdenní praxi. Pracovali na městských i obecních úřadech, u okresního soudu, u Policie ČR, u městské policie, na katastrálním úřadu, úřadu práce, ve Státním okresním archivu Benešov, v Městské knihovně Benešov a na Českém svazu cyklistiky.

V rámci své praxe žáci poznali činnost jednotlivých institucí, doplnili teoretickou výuku o praktické dovednosti a rozvíjeli svůj aktivní přístup k profesní kariéře. Pro studenty byla praxe velmi přínosná. Naučili se archivovat dokumenty, vést evidenci došlé pošty, spočítat podporu v nezaměstnanosti i provádět vklad do katastru nemovitostí, účastnili se soudního jednání i pochůzek s policisty a strážníky při zajišťování veřejného pořádku, zkusili si sami vypracovat smlouvy a správní rozhodnutí, jednat s klienty, připravovat závody cyklistiky i vzdělávací programy pro žáky v knihovně. Činnosti, ke kterým se dostali, byly velmi různorodé a zajímavé stejně tak, jak pestrá a zajímavá je výuka odborných předmětů oborů veřejnosprávní činnost i budoucí uplatnění našich absolventů.

(Pokračování textu…)

Milá 4. ZA, přejeme Vám všem mnoho úspěchů u ústní maturitní zkoušky!

Odborná exkurze na rehabilitačním oddělení 3.ZA

V průběhu letošního roku jsme plánovali několik odborných exkurzí. Bohužel se většina z nich nemohla uskutečnit z důvodu  dodržení hygienicko-epidemiologických předpisů a nařízení vlády v souvislosti s COVID 19.

V květnu, po  zlepšení a stabilizaci epidemiologické situace, jsme mohli navštívit nové, krátce otevřené rehabilitační oddělení. Tématem byla rehabilitace nemocných po výměnách kyčelního a kolenního kloubu a rehabilitace u nemocných po amputacích dolní končetiny.

Problematikou rehabilitace nás provedla bývalá studentka naší školy, dnes fyzioterapeutka, paní Lucie Suchomelová, Dis.  Přednášky a praktických ukázek cvičení se zúčastnily i její další kolegyně.  S  praktickými ukázkami souhlasil i jeden z pacientů rehabilitačního oddělení.

Celá miniexkurze byla zajímavá a přínosná. Spolupráce sester a fyzioterapeutů je nedílnou součástí úspěšné léčby všech pacientů nejen  po ortopedických operacích.

(Pokračování textu…)

Projekty EU

Naše škola se stala partnerem projektu Středočeského kraje: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje.

Logo IKAP

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Škola je partnerem projektu DIGI učitel – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/001235

Sociální partner školy

Katalog škol