Home » Akce školy

Category Archives: Akce školy

Pro uchazeče
 • 4. 11. 2019
 • od 10 do 15 hodin

 • 12. 12. 2019
 • od 14 do 17 hodin

 • 14. 1. 2020
 • od 14 do 17 hodin

  Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

  Zřizovatel školy

  Logo školy

  Škola udržitelného rozvoje

  Certifikat

  Workshop při právu „30 let svobody“

  Studenti 2. a 3. ročníku oboru veřejnosprávní činnost se v hodinách maturitního předmětu právo zamýšleli nad právy získanými po listopadu 1989. Hovořili se svými prarodiči a pamětníky a zjišťovali, jak se změnil život Sametovou revolucí, co lidé dříve nesměli, za co byli trestáni, čeho se báli. Následně získaná práva ztvárnili graficky a připravili plakáty, které budou vystaveny v prostoru školy.  Fotografie či kopie novin a dokumentů z doby před třiceti lety získali od svých známých, blízkých, v archivu a knihovnách.

  (Pokračování textu…)

  Den zdraví v Sázavě

  V úterý 1. 10. 2019 se v Sázavě opět konal „Den zdraví“. Letos naší školu zastupovali studenti 3. ročníku oboru Asistent zubního technika. Pro návštěvníky měli ve svém stánku připravené různé úkoly i odměny. Studenti vyzkoušeli mladší děti ze správných návyků čištění zubů a i z toho, co zubům prospívá a co škodí. A protože ti „malí“ byli opravdu sdílní, dozvěděli se studenti i to, kolik zubů už komu vypadlo, kdo má doma jaké zvířátko, že babička nebo dědeček si dává zuby do skleničky, a také i to, kdo má čerstvě narozeného sourozence. Za odměnu dostali obrázek a na místě si ho vybarvili. Starší žáci si pak vyzkoušeli ohýbat drát podle nákresu, překreslit obrys zubu do čtvercové sítě nebo vymodelovat zub z keramické hmoty. Studenti se všem návštěvníkům aktivně věnovali. „Den zdraví“ přinesl spoustu hezkých zážitků i překvapení.

    

  Přes bariéry s policií

  V pátek 27. září se studenti oboru veřejnosprávní činnost a sociální činnost zúčastnili projektu Přes bariéry s policií. Sportovně charitativní akce umožnila studentům maturitních ročníků vyzkoušet si fyzické testy, které jsou předpokladem přijetí do služebního poměru. Úspěšně složené testy mají rok platnost. Všichni studenti sportovali s velkých zápalem a dostali od organizátorů akce velikou pochvalu za sportovní nasazení a především za to, jaká jsou skvělá parta, co drží při sobě, vzájemně si pomáhá a podporuje se.   (Pokračování textu…)

  Miss sestřička 2019

  Na naší škole proběhlo ve dnech 1. 10. a 2. 10. 2019 třídní a školní kolo Miss sestřička 2019. V rámci třídního kola postoupily vybrané dvojice ze tříd 2. ZA a 3. ZA: Ivana Blažková s Eliškou Brzenovou, Eliška Šamsonová s Dianou Vaňkovou, Olga Brožková s Andreou Lejnarovou a poslední dvojicí byli Tereza Patráková a Jan Vondráček. Následovalo školní kolo, kde studenti soutěžili v dalších třech disciplínách: sebeprezentaci, poznávání modelů lidského těla a nakonec ve vědomostním kvízu. Vše probíhalo za velké podpory spolužáků. Vítěznou dvojicí, která získala nejvyšší počet bodů, se stala Olga Brožková a Andrea Lejnarová. Gratulujeme všem soutěžícím k jejich výsledkům a vítězné dvojici držíme palce v krajském kole, které proběhne 16. 10. 2019 v Oblastní nemocnici Kladno.

   

   

  ….dlouho očekávané praktické vyučování v nemocnici zahájeno….

  Na počátku školního 2019/2020 bylo zahájeno praktické vyučování 3. a 4. ročníku,oboru Praktická sestra v Nemocnici Rudolfa a Stefanie v Benešově. Touto cestou bychom rádi nemocnici poděkovali za spolupráci a našim studentům popřáli, aby byla naplněna jejich přání a očekávání a aby jejich práce byla plná lidskosti, smysluplnosti a empatie. Ať vám budoucí profese, kterou jste si vybrali, přináší radost, vnitřní uspokojení a sílu překonat překážky k náročnému sesterskému  povolání!

  „Nejužitečnější ze všech umění je umění být užitečný.“

                                                           Benjamin Franklin

   

  Projekt

  Projekt Vzděláním ke kvalitě je spolufinancován Evropskou unií.

  Sociální partner školy

  Katalog škol