Home » Akce školy » Adaptační kurz

Category Archives: Adaptační kurz

Pro uchazeče

Dny otevřených dveří již skončily, ale pokud máte zájem školu navštívit, kontaktujte nás.
Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Adaptační kurz

Žáci 1. ročníku oborů sociální činnost, veřejnosprávní činnost, zdravotnický asistent a asistent zubního technika se spolu se svými třídními učiteli, metodikem prevence, výchovným poradcem a zdravotníkem zúčastnili na začátku září adaptačního kurzu na Vrábově. Program kurzu připravilo Centrum outdoorových programů. Žáci od tohoto kurzu očekávali především brzké seznámení s novým kolektivem a třídním učitelem, komunikaci se všemi spolužáky a navázání nových sociálních vztahů. (Pokračování textu…)

Adaptační kurz prvních ročníků – Seznamte se

Ve dnech 5. 9., 7. 9. a 8. 9. 2017 proběhly formou zážitkové pedagogiky jednodenní adaptační kurzy pro letošní 1. ročníky. Všechny třídy absolvovaly soubor aktivit, které měly přispět k rychlejšímu seznámení se nových žáků mezi sebou navzájem i s třídním učitelem.

Hry a aktivity měly za cíl podpořit vznik dobrých vztahů ve třídě, spolupráci žáků v různě velkých skupinách, rozvíjet komunikaci, zlepšovat empatii, toleranci a předejít tak vzniku sociálně patologických jevů. Přispěly rovněž k navázání vztahu důvěry mezi žáky a třídním učitelem a umožnily rozkrýt skupinovou dynamiku, včetně zjištění přirozených autorit mezi žáky v rámci třídy. (Pokračování textu…)

Adaptační den

dsc01637V pátek 2. září se 30 žákyň prvního ročníku oboru veřejná správa a sociální činnost zúčastnilo adaptačního dne. Program zahrnoval seznamovací hry, sportovní soutěže i soutěže zaměřené na empatii, paměť, postřeh a tvořivost. (Pokračování textu…)

Fotografie z adaptačního kurzu

Fotografie na rajčeti – ZDE

Adaptační kurz

Žáci prvního ročníku oboru veřejná správa a sociální činnost, zdravotnický asistent a zubní technik se zúčastnili ve dnech 2. – 4. září 2015 adaptačního kurzu ve Vrábově u Českého Šternberka. Program kurzu zahrnoval seznamovací hry a hry důvěry, vědomostní soutěže, sportovní aktivity a nechyběly ani oddychové a relaxační chvilky. Část kurzu měl vyhrazený speciální pedagog Mgr. Iveta Hronková, která žáky učila, jak si vytvořit profil na jednu stránku. Profil má žákovi pomoci odhalit, co je na něm skvělé, co je pro něj důležité a jak je možné ho podpořit. Tuto aktivitu ocenili i třídní učitelé. Součástí kurzu byla i přednáška bývalého kriminalisty pana Jiřího Hraby, která se týkala prevence kriminality a metod aktivní sebeobrany.DSC01373

DSC01387

DSC01440

DSC01419

DSC01449

 

 

 

 

 

 

 

Projekt

Projekt Vzděláním ke kvalitě je spolufinancován Evropskou unií.

Sociální partner školy

Katalog škol