Home » Akce školy » Adaptační kurz

Category Archives: Adaptační kurz

Pro uchazeče
  • Čtvrtek 10. 12. 2020
  • Úterý 12. 1. 2021
  • Pondělí 8. 2. 2021

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Pokračování adaptačního kurzu pro 1.VC – informace

V úterý 22. 9. 2020 se uskuteční pokračování adaptačního kurzu pro 1. ročník oboru veřejnosprávní činnost.

POZOR ZMĚNY!!!! Sraz v 8:00 na náměstí u kašny. Mějte prosím připraveno 20 Kč na vláček. Do Konopiště pojedeme vláčkem, zpět pěšky. Nezapomeňte si přinést každý šátek a super náladu a do dvojice karimatku. Oběd v Konopišti nebude, velkou svačinu a pití s sebou.

Adaptační kurz

Dne 4. září proběhl v areálu školy adaptační kurz, kterého se zúčastnili žáci 1. ročníků oborů veřejnosprávní činnost, sociální činnost, praktická sestra a asistent zubního technika. Každá třída absolvovala soubor aktivit, které měly přispět k rychlejšímu seznámení se nových žáků mezi sebou navzájem i s třídním učitelem. Hry a aktivity měly rovněž podnítit spolupráci žáků v různě velkých skupinách a podporovat vznik dobrých vztahů ve třídě. 

(Pokračování textu…)

Adaptační kurz prvních ročníků – září 2019

Informace k adaptačnímu kurzu žáků prvních ročníků:

Pokyny, seznam věcí

Souhlas a bezinfekčnost

Platba za kurz

Adaptační kurz

Žáci 1. ročníku oborů sociální činnost, veřejnosprávní činnost, zdravotnický asistent a asistent zubního technika se spolu se svými třídními učiteli, metodikem prevence, výchovným poradcem a zdravotníkem zúčastnili na začátku září adaptačního kurzu na Vrábově. Program kurzu připravilo Centrum outdoorových programů. Žáci od tohoto kurzu očekávali především brzké seznámení s novým kolektivem a třídním učitelem, komunikaci se všemi spolužáky a navázání nových sociálních vztahů. (Pokračování textu…)

Adaptační kurz prvních ročníků – Seznamte se

Ve dnech 5. 9., 7. 9. a 8. 9. 2017 proběhly formou zážitkové pedagogiky jednodenní adaptační kurzy pro letošní 1. ročníky. Všechny třídy absolvovaly soubor aktivit, které měly přispět k rychlejšímu seznámení se nových žáků mezi sebou navzájem i s třídním učitelem.

Hry a aktivity měly za cíl podpořit vznik dobrých vztahů ve třídě, spolupráci žáků v různě velkých skupinách, rozvíjet komunikaci, zlepšovat empatii, toleranci a předejít tak vzniku sociálně patologických jevů. Přispěly rovněž k navázání vztahu důvěry mezi žáky a třídním učitelem a umožnily rozkrýt skupinovou dynamiku, včetně zjištění přirozených autorit mezi žáky v rámci třídy. (Pokračování textu…)

Projekty EU

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Sociální partner školy

Katalog škol