Home » Akce školy » Adaptační kurz

Category Archives: Adaptační kurz

Pro uchazeče
 • 4. 11. 2019
 • od 10 do 15 hodin

 • 12. 12. 2019
 • od 14 do 17 hodin

 • 14. 1. 2020
 • od 14 do 17 hodin

  Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

  Zřizovatel školy

  Logo školy

  Škola udržitelného rozvoje

  Certifikat

  Adaptační kurz prvních ročníků – září 2019

  Informace k adaptačnímu kurzu žáků prvních ročníků:

  Pokyny, seznam věcí

  Souhlas a bezinfekčnost

  Platba za kurz

  Adaptační kurz

  Žáci 1. ročníku oborů sociální činnost, veřejnosprávní činnost, zdravotnický asistent a asistent zubního technika se spolu se svými třídními učiteli, metodikem prevence, výchovným poradcem a zdravotníkem zúčastnili na začátku září adaptačního kurzu na Vrábově. Program kurzu připravilo Centrum outdoorových programů. Žáci od tohoto kurzu očekávali především brzké seznámení s novým kolektivem a třídním učitelem, komunikaci se všemi spolužáky a navázání nových sociálních vztahů. (Pokračování textu…)

  Adaptační kurz prvních ročníků – Seznamte se

  Ve dnech 5. 9., 7. 9. a 8. 9. 2017 proběhly formou zážitkové pedagogiky jednodenní adaptační kurzy pro letošní 1. ročníky. Všechny třídy absolvovaly soubor aktivit, které měly přispět k rychlejšímu seznámení se nových žáků mezi sebou navzájem i s třídním učitelem.

  Hry a aktivity měly za cíl podpořit vznik dobrých vztahů ve třídě, spolupráci žáků v různě velkých skupinách, rozvíjet komunikaci, zlepšovat empatii, toleranci a předejít tak vzniku sociálně patologických jevů. Přispěly rovněž k navázání vztahu důvěry mezi žáky a třídním učitelem a umožnily rozkrýt skupinovou dynamiku, včetně zjištění přirozených autorit mezi žáky v rámci třídy. (Pokračování textu…)

  Adaptační den

  dsc01637V pátek 2. září se 30 žákyň prvního ročníku oboru veřejná správa a sociální činnost zúčastnilo adaptačního dne. Program zahrnoval seznamovací hry, sportovní soutěže i soutěže zaměřené na empatii, paměť, postřeh a tvořivost. (Pokračování textu…)

  Fotografie z adaptačního kurzu

  Fotografie na rajčeti – ZDE

  Projekt

  Projekt Vzděláním ke kvalitě je spolufinancován Evropskou unií.

  Sociální partner školy

  Katalog škol