fbpx

Home » Akce školy » Charitativní

Category Archives: Charitativní

Pro uchazeče

Přijímací řízení 2022

Byly aktualizovány podmínky přijímacího řízení pro školní rok 2022/23

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Přes bariéry s policií

Dne 30. září 2021 se žáci 4. ročníku oboru sociální činnost zúčastnili projektu s názvem “Přes bariéry s policií”. Projekt je realizovaný již čtvrtým rokem. Jeho cílem a hlavní myšlenkou je motivovat studenty středních škol ve Středočeském kraji ke sportovním aktivitám a výkonům, a zároveň pomoci lidem se zdravotním handicapem. Žáci si vyzkoušeli čtyři na sebe navazující disciplíny (člunkový běh, vzpor ležmo – klik, celomotorický test a běh na 1 000 metrů). Všechny disciplíny žáci konali pod dohledem instruktorů Policie ČR. Pokud žáci ve všech disciplínách získali požadovaný počet bodů, splnili zároveň jednu z podmínek k přijetí k Policii ČR a byl jim předán voucher, který dokladuje, že zájemce má pro případné přijímací řízení k Policii ČR splněný požadavek na fyzickou způsobilost. Dále žáci svými sportovními výkony finančně přispěli Jiřímu (26 let) na sportovní invalidní vozík (cena vozíku je 140 tisíc korun). Žáci třídy 4. SC touto cestou děkují  Policii ČR za výborně organizovaný projekt, který pomáhá lidem v těžkých životních situacích a přejí Jiřímu hodně štěstí a sil do života. (Pokračování textu…)

Dobrovolnická činnost žáků oboru sociální činnost

 Žáci 2. a 3. ročníku oboru sociální činnost se v době nouzového stavu zapojili do dobrovolnické činnosti v Domově seniorů v Benešově  a v Mnichovicích u Prahy. Žáci pomáhali se stravováním klientů, s osobní hygienou, s pohybem a přemísťováním, převlékali a dezinfikovali lůžka, komunikovali a aktivizovali klienty (hráli s klienty hry, vyprávěli si, četli, zpívali). Sociální pracovnice přivítala pomoc i v administrativě. Pro klienty i zaměstnance Domovů seniorů byli naši dobrovolníci pomocí a zpestřením. Žáci oboru sociální činnost ukázali v praxi, že mají vztah ke klientům a umí s nimi jednat. (Pokračování textu…)

Studenti při covid-19 pomáhali v domovech seniorů

Studenti oboru sociální činnost a praktická sestra nezůstali lhostejní k situaci, která při covid-19 v ČR vznikla. Rozdělili si směny, ušili roušky a ochotně se zapojili do dobrovolnické činnosti především v domovech seniorů a nemocnicích, ale i při šití roušek a pomoci jednotlivcům, kteří jejich pomoc potřebovali.

Všem těmto studentům patří velký dík, že našli odvahu a vyrazili do první linie v této nelehké době. Prošli těžkou životní zkouškou. Překonali v sobě strach z možné nákazy sebe i blízkých, studenti oboru sociální činnost zvládli skvěle i  přímou péči o klienty, která není náplní jejich oboru, povýšili potřeby druhých nad potřeby své. Pečovali o nemocné, starali se o seniory i hlídali děti zaměstnancům domova seniorů, aby se mohli věnovat naplno své práci. Každý zkrátka pomáhal, jak nejlépe mohl. A nutno podotknout, že to vše v době, kdy se většina z nich zároveň připravovala na maturitní zkoušky. (Pokračování textu…)

Přes bariéry s policií

V pátek 27. září se studenti oboru veřejnosprávní činnost a sociální činnost zúčastnili projektu Přes bariéry s policií. Sportovně charitativní akce umožnila studentům maturitních ročníků vyzkoušet si fyzické testy, které jsou předpokladem přijetí do služebního poměru. Úspěšně složené testy mají rok platnost. Všichni studenti sportovali s velkých zápalem a dostali od organizátorů akce velikou pochvalu za sportovní nasazení a především za to, jaká jsou skvělá parta, co drží při sobě, vzájemně si pomáhá a podporuje se.   (Pokračování textu…)

Exkurze do ZOO Praha

Dne 26. září žáci 2. ročníku oboru sociální činnost navštívili pražskou zoologickou zahradu. Počasí nám přálo a my si mohli prohlédnout nádherné expozice a pózující zvířata. Součástí exkurze byla i návštěva adoptovaného zvířete. (Pokračování textu…)

Projekty EU

Škola získala akreditaci v programu Erasmus+, díky níž bude moci pořádat odborné stáže a kurzy v zahraničí pro žáky i učitele.

Projekt Profesní rozvoj učitelů a rozvoj odborné výuky Střední odborné školy a Střední zdravotnické školy Benešov je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus. Učitelé školy díky němu absolvují kurzy a odborné stáže v zahraničí.

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus. Žáci školy díky němu absolvovali zahraniční odborné stáže v Londýně a Dublinu.

Naše škola se stala partnerem projektu Středočeského kraje: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje.

Logo IKAP

 

Ve škole probíhá Doučování žáků škol – jako realizace národního plánu obnovy.

Škola je partnerem projektu DIGI učitel – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/001235

Sociální partner školy

Katalog škol