Home » Akce školy » Charitativní

Category Archives: Charitativní

Pro uchazeče

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Přijímací řízení 2021

Dny otevřených dveří

proběhly online, pokud máte ještě zájem o další informace o škole, můžete psát na školní e-mail: sosbn@sosbn.cz nebo zavolat na číslo: 317 723 084.

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Dobrovolnická činnost žáků oboru sociální činnost

 Žáci 2. a 3. ročníku oboru sociální činnost se v době nouzového stavu zapojili do dobrovolnické činnosti v Domově seniorů v Benešově  a v Mnichovicích u Prahy. Žáci pomáhali se stravováním klientů, s osobní hygienou, s pohybem a přemísťováním, převlékali a dezinfikovali lůžka, komunikovali a aktivizovali klienty (hráli s klienty hry, vyprávěli si, četli, zpívali). Sociální pracovnice přivítala pomoc i v administrativě. Pro klienty i zaměstnance Domovů seniorů byli naši dobrovolníci pomocí a zpestřením. Žáci oboru sociální činnost ukázali v praxi, že mají vztah ke klientům a umí s nimi jednat. (Pokračování textu…)

Studenti při covid-19 pomáhali v domovech seniorů

Studenti oboru sociální činnost a praktická sestra nezůstali lhostejní k situaci, která při covid-19 v ČR vznikla. Rozdělili si směny, ušili roušky a ochotně se zapojili do dobrovolnické činnosti především v domovech seniorů a nemocnicích, ale i při šití roušek a pomoci jednotlivcům, kteří jejich pomoc potřebovali.

Všem těmto studentům patří velký dík, že našli odvahu a vyrazili do první linie v této nelehké době. Prošli těžkou životní zkouškou. Překonali v sobě strach z možné nákazy sebe i blízkých, studenti oboru sociální činnost zvládli skvěle i  přímou péči o klienty, která není náplní jejich oboru, povýšili potřeby druhých nad potřeby své. Pečovali o nemocné, starali se o seniory i hlídali děti zaměstnancům domova seniorů, aby se mohli věnovat naplno své práci. Každý zkrátka pomáhal, jak nejlépe mohl. A nutno podotknout, že to vše v době, kdy se většina z nich zároveň připravovala na maturitní zkoušky. (Pokračování textu…)

Přes bariéry s policií

V pátek 27. září se studenti oboru veřejnosprávní činnost a sociální činnost zúčastnili projektu Přes bariéry s policií. Sportovně charitativní akce umožnila studentům maturitních ročníků vyzkoušet si fyzické testy, které jsou předpokladem přijetí do služebního poměru. Úspěšně složené testy mají rok platnost. Všichni studenti sportovali s velkých zápalem a dostali od organizátorů akce velikou pochvalu za sportovní nasazení a především za to, jaká jsou skvělá parta, co drží při sobě, vzájemně si pomáhá a podporuje se.   (Pokračování textu…)

Exkurze do ZOO Praha

Dne 26. září žáci 2. ročníku oboru sociální činnost navštívili pražskou zoologickou zahradu. Počasí nám přálo a my si mohli prohlédnout nádherné expozice a pózující zvířata. Součástí exkurze byla i návštěva adoptovaného zvířete. (Pokračování textu…)

Třída 1.SC adoptovala kombu

Třída 1.SC oboru sociální činnost adoptovala kombu ušatou. Na její výživu studenti přispěli pražské ZOO částku 2 000 Kč.

Projekty EU

Naše škola se stala partnerem projektu Středočeského kraje: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje.

Logo IKAP

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Sociální partner školy

Katalog škol