fbpx

Home » Akce školy » Exkurze

Category Archives: Exkurze

Pro uchazeče

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?


Přijímací řízení 2022

Byly aktualizovány podmínky přijímacího řízení pro školní rok 2022/23

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Exkurze do skláren Kavalierglass v Sázavě

V úterý 10. května se žáci 3. ročníku oboru veřejnosprávní činnost podívali do skláren Kavalierglass v Sázavě v rámci exkurze z předmětu ekonomie, kde právě probírají téma podniky regionu. Žáci měli možnost shlédnout celou výrobu průmyslového, laboratorního i technického skla. Dozvěděli se mnoho jak o výrobcích a vlastnostech skla SIMAX, tak i o historii skláren, strategii řízení celého podniku a vývozu do celého světa. Zajímavé byly též informace o pracovních podmínkách zaměstnanců, jejich náplni práce, pracovní době, odměňování i udělování sankcí. Velmi znepokojující bylo zjištění, jaké dopady má Rusko-Ukrajinská válka na provoz sklárny. Moc děkujeme všem, díky kterým jsme provoz sklárny mohli vidět.  (Pokračování textu…)

Exkurze do Kanceláře prezidenta republiky

Studenti 2. a 3. ročníku oboru veřejnosprávní činnost navštívili v pátek 24. září 2021 Pražský hrad. Exkurzi zahájili procházkou Nerudovou ulicí vzhůru k Hradčanskému náměstí, krásným výhledem na střechy Malé Strany a prohlídkou jednotlivých nádvoří Hradu a Chrámu sv. Víta. Poté se postupně oba ročníky vystřídaly při komentované prohlídce Kanceláře prezidenta republiky. Průvodce nám ukázal původní byt TGM, pracovnou prezidenta Beneše, prostory sloužící k reprezentaci, místnosti pro tiskové konference, kinosál i knihovnu. Zde jsme se dozvěděli informace o práci kancléře, protokoláře, odboru legislativy i odboru styku s veřejností a další zajímavosti o chodu Úřadu. Po prohlídce jsme se přímo z I. nádvoří Pražského hradu zúčastnili slavnostního střídání Hradní stráže a získali informace o jejich službě. Celou exkurzi jsme zakončili zhlédnutím nové expozice Česká pošty, kde jsme byli prvními návštěvníky.

(Pokračování textu…)

STREAMOVÁ PROHLÍDKA POSLANECKÉ SNĚMOVNY ČR

I přes nepříznivou dobu pro cestování absolvovali 10. května  žáci 1. a 2. ročníku oboru veřejnosprávní činnost virtuální prohlídku Poslanecké sněmovny. Při přímém přenosu z Poslanecké sněmovny se mohli projít po slavnostním schodišti Thunovského paláce a nahlédnout do prostorů, které jsou využívány k jednání, schůzím, konferencím i pro přijímání nejrůznějších delegací. (Pokračování textu…)

Zpravodaj oboru veřejnosprávní činnost

Jak probíhalo studium oboru veřejnosprávní činnost v loňském školním roce? Jaké zajímavé instituce jsme navštívili? Jak trávíme čas, když se zrovna neučíme? Na jakou školu se dostali naši absolventi a kde pracují? Vše si můžeš přečíst v našem novém čísle zpravodaje. Stačí na něj kliknout.

Dětský domov, základní škola a školní jídelna Sedlec-Prčice

18. února 2020 se žáci 2. ročníku oboru sociální činnost zúčastnili exkurze do školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy dětí a mládeže Dětského domova se školou Sedlec-Prčice. Hned v úvodu návštěvy žáky seznámil se zařízením řiditel pan magistr Stanislav Urban. Žáci se dozvěděli, že do Dětského domova Sedlec se umísťují děti a mládež obojího pohlaví, zpravidla ve věku od 6 do 15 ti let, případně do ukončení povinné školní docházky. (Pokračování textu…)

Projekty EU

Naše škola se stala partnerem projektu Středočeského kraje: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje.

Logo IKAP

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Ve škole probíhá Doučování žáků škol – jako realizace národního plánu obnovy.

Škola je partnerem projektu DIGI učitel – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/001235

Sociální partner školy

Katalog škol