Home » Akce školy » Exkurze

Category Archives: Exkurze

Pro uchazeče
  • Čtvrtek 10. 12. 2020
  • Úterý 12. 1. 2021
  • Pondělí 8. 2. 2021

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Dětský domov, základní škola a školní jídelna Sedlec-Prčice

18. února 2020 se žáci 2. ročníku oboru sociální činnost zúčastnili exkurze do školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy dětí a mládeže Dětského domova se školou Sedlec-Prčice. Hned v úvodu návštěvy žáky seznámil se zařízením řiditel pan magistr Stanislav Urban. Žáci se dozvěděli, že do Dětského domova Sedlec se umísťují děti a mládež obojího pohlaví, zpravidla ve věku od 6 do 15 ti let, případně do ukončení povinné školní docházky. (Pokračování textu…)

Simulovaný soud na Právnické fakultě

Ve čtvrtek 9. ledna 2020 žáci třídy 4. VS oboru veřejnosprávní činnost a sociální činnost navštívili Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a ve cvičné soudní síni si zahráli simulovaný soudní proces. Hlavnímu líčení předcházela důkladná příprava v rámci výuky práva i doma. Když pak vešli do cvičné soudní síně, oblékli skutečné taláry soudců, státních zástupců a obhájců a usedli na jejich místa, vžili se do svých rolí úplně. Dvě a půl hodiny trval simulovaný soudní proces, v němž státní zástupci hájili právo poškozených a obhájci shromažďovali všechna fakta k tomu, aby obžalovanou zprostili viny. Po vynesení rozsudku proběhlo krátké hodnocení a diskuze o průběhu trestního řízení.  (Pokračování textu…)

Exkurze do Věznice v Příbrami

Dne 17. 12. navštívili studenti 4. ročníku oboru veřejnosprávní činnost a sociální činnost Věznici v Příbrami. Věznice Příbram je organizační článek Vězeňské služby ČR pro výkon trestu odnětí svobody mužů. Věznice je profilována jako věznice s ostrahou s nízkým, středním a vysokým  stupněm zabezpečení. Trest odnětí svobody zde vykonává přes 1 000 odsouzených.  Studenti se po přísné vstupní kontrole seznámili s chodem věznice a shlédli ukázku výcviku psa, který prohledává, zda do věznice nikdo nevnáší či v balíku nepašuje drogy. Poté přímo vstoupili do prostor, kde si vězni odpykávají svůj trest. Navštívili cely, prostor pro kontrolu balíků, návštěvní místnost, zónu na vycházky i cely pro odsouzené, kteří i ve vězení neuposlechnou příkazy vězeňské stráže. Osobní setkání tváří v tvář s vězni byl pocit, na který nikdo ze studentů nezapomene.

(Pokračování textu…)

Trestním řízení u okresního soudu v Benešově

Studenti 4. ročníku oboru veřejnosprávní činnost a sociální činnost navštívili 11.12. 2019 okresní soud v Benešově, kde byli přítomni trestního řízení vedeného proti obžalované, která pod vlivem drog řídila motorové vozidlo. Celý průběh trestního řízení byl velmi zajímavý a studenti si na něm zopakovali trestní právo procesní. Po skončení měli možnost klást otázky paní soudkyni i státní zástupkyni. Na závěr si pro studenty paní soudkyně připravila hru – příběh, kde měli nalézt viníka a své domnění odůvodnit. (Pokračování textu…)

Třeťáci při jednání civilního soudu

V úterý 3. 12. 2019 se žáci 3. ročníku oboru veřejnosprávní činnost zúčastnili v rámci výuky práva jednání u okresní soudu v Benešově. Jednalo se o spor o zaplacení provize za zprostředkování prodeje nemovitosti. Studenti mohli na vlastní oči zažít, jak probíhá přednesení žaloby, obhajoba klienta advokátem,  provádění listinných důkazů i návrh smírčího řízení. Mimo soudní jednání paní soudkyně vysvětlila studentům náplň činnosti soudu (Pokračování textu…)

Projekty EU

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Sociální partner školy

Katalog škol