fbpx

Home » Akce školy » Exkurze

Category Archives: Exkurze

Pro uchazeče

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Přijímací řízení 2021

Dny otevřených dveří

proběhly online, pokud máte ještě zájem o další informace o škole, můžete psát na školní e-mail: sosbn@sosbn.cz nebo zavolat na číslo: 317 723 084.

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

STREAMOVÁ PROHLÍDKA POSLANECKÉ SNĚMOVNY ČR

I přes nepříznivou dobu pro cestování absolvovali 10. května  žáci 1. a 2. ročníku oboru veřejnosprávní činnost virtuální prohlídku Poslanecké sněmovny. Při přímém přenosu z Poslanecké sněmovny se mohli projít po slavnostním schodišti Thunovského paláce a nahlédnout do prostorů, které jsou využívány k jednání, schůzím, konferencím i pro přijímání nejrůznějších delegací. (Pokračování textu…)

Zpravodaj oboru veřejnosprávní činnost

Jak probíhalo studium oboru veřejnosprávní činnost v loňském školním roce? Jaké zajímavé instituce jsme navštívili? Jak trávíme čas, když se zrovna neučíme? Na jakou školu se dostali naši absolventi a kde pracují? Vše si můžeš přečíst v našem novém čísle zpravodaje. Stačí na něj kliknout.

Dětský domov, základní škola a školní jídelna Sedlec-Prčice

18. února 2020 se žáci 2. ročníku oboru sociální činnost zúčastnili exkurze do školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy dětí a mládeže Dětského domova se školou Sedlec-Prčice. Hned v úvodu návštěvy žáky seznámil se zařízením řiditel pan magistr Stanislav Urban. Žáci se dozvěděli, že do Dětského domova Sedlec se umísťují děti a mládež obojího pohlaví, zpravidla ve věku od 6 do 15 ti let, případně do ukončení povinné školní docházky. (Pokračování textu…)

Simulovaný soud na Právnické fakultě

Ve čtvrtek 9. ledna 2020 žáci třídy 4. VS oboru veřejnosprávní činnost a sociální činnost navštívili Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a ve cvičné soudní síni si zahráli simulovaný soudní proces. Hlavnímu líčení předcházela důkladná příprava v rámci výuky práva i doma. Když pak vešli do cvičné soudní síně, oblékli skutečné taláry soudců, státních zástupců a obhájců a usedli na jejich místa, vžili se do svých rolí úplně. Dvě a půl hodiny trval simulovaný soudní proces, v němž státní zástupci hájili právo poškozených a obhájci shromažďovali všechna fakta k tomu, aby obžalovanou zprostili viny. Po vynesení rozsudku proběhlo krátké hodnocení a diskuze o průběhu trestního řízení.  (Pokračování textu…)

Exkurze do Věznice v Příbrami

Dne 17. 12. navštívili studenti 4. ročníku oboru veřejnosprávní činnost a sociální činnost Věznici v Příbrami. Věznice Příbram je organizační článek Vězeňské služby ČR pro výkon trestu odnětí svobody mužů. Věznice je profilována jako věznice s ostrahou s nízkým, středním a vysokým  stupněm zabezpečení. Trest odnětí svobody zde vykonává přes 1 000 odsouzených.  Studenti se po přísné vstupní kontrole seznámili s chodem věznice a shlédli ukázku výcviku psa, který prohledává, zda do věznice nikdo nevnáší či v balíku nepašuje drogy. Poté přímo vstoupili do prostor, kde si vězni odpykávají svůj trest. Navštívili cely, prostor pro kontrolu balíků, návštěvní místnost, zónu na vycházky i cely pro odsouzené, kteří i ve vězení neuposlechnou příkazy vězeňské stráže. Osobní setkání tváří v tvář s vězni byl pocit, na který nikdo ze studentů nezapomene.

(Pokračování textu…)

Projekty EU

Naše škola se stala partnerem projektu Středočeského kraje: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje.

Logo IKAP

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Škola je partnerem projektu DIGI učitel – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/001235

Sociální partner školy

Katalog škol