Home » Akce školy » Exkurze

Category Archives: Exkurze

Dny otevřených dveří
  • Středa 12. 12. 2018
  • Čtvrtek 10. 1. 2019
  • Pondělí 28. 1. 2019
  • vždy od 14 do 17 hodin
Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Přírodovědná vycházka

V pátek 14. září 2018 studenti 3. ročníku oboru veřejnosprávní činnost a sociální činnost určovali rostliny a houby přímo v terénu při 7 km dlouhé vycházce ze Zaječí do Maršovic. A protože houbařská sezóna je v plném proudu, nebylo o přírodniny nouze.  (Pokračování textu…)

Výlet na Český Šternberk

Studenti 2.VS si pro svůj školní výlet vybrali úterý 26. června, kdy autobusem dojeli do Měchnova, odkud příjemnou stezkou přírodou došli až k hradu Český Šternberk. Zde se na nádvoří hradu občerstvili. Poté sestoupili dolů k řece, kde na předem domluveném místě rozdělali z nasbíraného dřeva oheň, opekli si buřty a zazpívali za doprovodu kytary a ukulele. Protože slunce krásně hřálo, někteří se osmělili v řece a pak si všichni společně u ohně sdělili své plány na prázdniny. Výlet to byl báječný.        (Pokračování textu…)

2.VS v Konopišti

Závěr školního roku si druháci oboru veřejnosprávní a sociální činnost zpestřili návštěvou Konopišťského parku. Prohlédli si Růžovou zahradu, navštívili korkový pavilon i skleník a seznámili se s botanicky zajímavými druhy jako je např. liliovník tulipánokvětý nebo jinan dvoulaločný. Poté si prohlédli nádvoří zámku a ve výběhu měli štěstí vidět medvěda ušatého. Tečkou za pěkně stráveným dnem byla návštěva hřiště, kde si užili mnoho zábavy.  (Pokračování textu…)

Na návštěvě v mateřské škole

6. června 2018 navštívily žákyně 3. ročníku oboru sociální činnost a veřejnosprávní činnost Mateřskou školu na Vorlině ve Vlašimi. Jedna ze tříd mateřské školy je zaměřena na alternativní způsob vzdělávání – pedagogika dle Marie Montessori. Paní učitelka nám s nadšením vyprávěla o montessori pedagogice, pomůckách, podnětném prostředí a úloze učitele v montessori pedagogice. Žákyně si měly možnost vyzkoušet i řadu pomůcek, jenž pomáhají dětem poznávat a uchopovat svět a zároveň je podporují v samostatnosti. (Pokračování textu…)

Exkurze do Domova Iváň

Na konci května navštívily žákyně oborů sociální činnost a veřejnosprávní činnost Domov Iváň v obci Rataje nad Sázavou. Domov poskytuje mužům i ženám se zdravotním postižením (mentálním, kombinovaným, duševním) komplexní pobytovou péči – ubytování, stravování, zdravotní, sociální, rehabilitační péči i aktivizační činnosti. (Pokračování textu…)

Projekt

Projekt Vzděláním ke kvalitě je spolufinancován Evropskou unií.

Sociální partner školy