Home » Akce školy » Projektové dny

Category Archives: Projektové dny

Pro uchazeče
  • Čtvrtek 10. 12. 2020
  • Úterý 12. 1. 2021
  • Pondělí 8. 2. 2021

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Akce Ukliďme Česko a Den zdraví se ruší

Z důvodu mimořádných opatření se v letošním roce neuskuteční Den zdraví a Ukliďme Česko.

Simulovaný soud na Právnické fakultě

Ve čtvrtek 9. ledna 2020 žáci třídy 4. VS oboru veřejnosprávní činnost a sociální činnost navštívili Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a ve cvičné soudní síni si zahráli simulovaný soudní proces. Hlavnímu líčení předcházela důkladná příprava v rámci výuky práva i doma. Když pak vešli do cvičné soudní síně, oblékli skutečné taláry soudců, státních zástupců a obhájců a usedli na jejich místa, vžili se do svých rolí úplně. Dvě a půl hodiny trval simulovaný soudní proces, v němž státní zástupci hájili právo poškozených a obhájci shromažďovali všechna fakta k tomu, aby obžalovanou zprostili viny. Po vynesení rozsudku proběhlo krátké hodnocení a diskuze o průběhu trestního řízení.  (Pokračování textu…)

Vánoční kavárna

Ve pátek 20. prosince 2019 se studenti školy zapojili do tradičního projektu Vánoční kavárna.  Vyučující připravili pro své žáky programy s vánoční tematikou: výroba vánočních ozdob, příprava pohoštění, vánoční turnaj, vánoční čtení, zpívání koled či vánoční tradice. Poté si žáci vyměnili dárky ve svých třídách. (Pokračování textu…)

Mikulášská nadílka

V letošním roce zajistili příchod Mikuláše, čertů a andělů na Střední odborné škole a Střední zdravotnické škole žáci 4. ročníku oborů veřejnosprávní činnost a sociální činnost. Hodným žákům i učitelům rozdávali sladkosti, hříšníci museli splnit zadaný úkol. Některým studentům zůstala po návštěvě na tváři čertí stopa. Studenti zajistili mikulášskou nadílku i v Mateřské školce Sovička, kam chodí na praxi.

(Pokračování textu…)

Sametový happening k 30. výročí Sametové revoluce

V pátek 15. listopadu studenti oslavili 30 let svobody projektovým dnem.

Svoboda! Už 30 let si ji užíváme. Máme svobodu slova a volný přístup k informacím, můžeme volně měnit povolání, podnikat, cestovat, poslouchat jakéko-li filmy i muziku, dělat umění, vyznávat boha, shromažďovat se a mnoho dalšího. To vše přijde už dnešním středoškolákům jako samozřejmost. Projektovým dnem 30 let svobody si studenti SOŠ a SZŠ připomněli, že česká společnost má za sebou desítky let života v diktatuře a svobodu je třeba si chránit, abychom o ni nezodpovědným chováním nepřišli. (Pokračování textu…)

Projekty EU

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Sociální partner školy

Katalog škol